Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Θέμα: Δεύτερη Συνάντηση με την 4η Ομάδα Εφήβων ΣυμβούλωνΣτις 30 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων στην οποία συμμετείχε αριθμός βετεράνων εφήβων συμβούλων. Το θέμα που απασχόλησε την ομάδα αφορούσε στα δικαιώματα του παιδιού στην οικογένεια. Γενικά, η συνάντηση αποσκοπούσε αφενός, στην κατανόηση των τεσσάρων γενικών αρχών της Σύμβασης και αφετέρου, στην αξιολόγηση της εφαρμογής των δικαιωμάτων του παιδιού στο οικογενειακό πλαίσιο στη βάση των γενικών αρχών.Ειδικότερα, τα μέλη της ΟΕΣ διερεύνησαν και συζήτησαν διάφορες πτυχές των γενικών αρχών που διέπουν τις πρόνοιες της Σύμβασης και εξέτασαν σχετικά παραδείγματα εφαρμογής τους. Στη συνέχεια, τα μέλη της ΟΕΣ κλήθηκαν να εξετάσουν και να αξιολογήσουν την εφαρμογή των αρχών της Σύμβασης σε περιπτώσεις στις οποίες τα δικαιώματα του παιδιού βρίσκονται αντιμέτωπα με τις υποχρεώσεις και ευθύνες των γονιών/κηδεμόνων. Με αφορμή τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, αναλύθηκε η αλληλεξάρτηση, όπως αυτή εκπηγάζει από τη Σύμβαση, ανάμεσα στα δικαιώματα του παιδιού, τις υποχρεώσεις και ευθύνες των γονιών και τις υποχρεώσεις του Κράτους προς την οικογένεια. Σε κάθε περίπτωση, στόχος ήταν τα παιδιά να κατανοήσουν τα κριτήρια λήψης απόφασης που οδηγούν στη διασφάλιση της αρχής του συμφέροντος του παιδιού και της αρχής της συμμετοχής και ταυτόχρονα, στη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στα δικαιώματα του παιδιού και τις γονικές ευθύνες και υποχρεώσεις.

Η διαβούλευση των μελών της ΟΕΣ με την Επίτροπο επικεντρώθηκε κυρίως γύρω από τις αδυναμίες, τα εμπόδια, τις ευθύνες και τις προϋποθέσεις διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού στο οικογενειακό πλαίσιο καθώς επίσης, το ρόλο που το Κράτος θα μπορούσε να διαδραματίσει ώστε να παρέχει στήριξη προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τα μέλη της ΟΕΣ επεσήμαναν ότι η ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα του παιδιού και τις υποχρεώσεις και ευθύνες των γονιών μπορεί να επέλθει μέσα από σωστή επικοινωνία και οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης. Η ευθύνη για την απουσία σωστού διαλόγου, όπως ανέφεραν τα μέλη της ΟΕΣ, βαραίνει τόσο τους γονείς όσο και τα παιδιά. Οι γονείς, σύμφωνα με τα μέλη της ΟΕΣ, θα πρέπει να επιδιώκουν συνεχώς την επικοινωνία με τα παιδιά τους και να εξηγούν, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, τα όρια που θέτουν ως αποτέλεσμα της ευθύνης που έχουν. Από την άλλη, τα μέλη της ΟΕΣ υπογράμμισαν την ευθύνη των παιδιών να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για επικοινωνία, να συζητούν με επιχειρήματα και να κατανοούν τη θέση των γονιών στις περιπτώσεις που υπάρχει σύγκρουση.

Τα μέλη της ΟΕΣ αναγνώρισαν ότι η οικονομική κρίση επέφερε αρνητικές αλλά και θετικές επιπτώσεις στη λειτουργία της οικογένειας. Όπως ανέφεραν, λόγω της οικονομικής κρίσης αρκετοί γονείς αντιμετωπίζουν προβλήματα με συνέπεια να απομακρύνονται από τα παιδιά τους ωστόσο, σε άλλες περιπτώσεις οι γονείς αξιολόγησαν και αναθεώρησαν τη στάση τους απέναντι στα παιδιά στη βάση των πραγματικών αναγκών των παιδιών και των αξιών που θα πρέπει να διέπουν τις σχέσεις γονιού και παιδιού.
Σχετικά με το ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσει το Κράτος στην άσκηση θετικού γονικού ρόλου, τα μέλη της ΟΕΣ, εισηγήθηκαν όπως υπάρχει κατάλληλη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γονιών μέσα από συμμετοχικές δράσεις ώστε να ξεπεραστούν θέματα ταμπού ιδιαίτερα για την εφηβική ηλικία. Υποστήριξαν ότι οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα στάδια ανάπτυξης και τους χαρακτήρες που διαμορφώνουν τα παιδιά, τις συμπεριφορές που εκδηλώνουν και τις πραγματικές ανάγκες τους. Εισηγήθηκαν ότι η εν λόγω ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μπορεί να γίνει από ειδικούς είτε μέσα στο σχολικό περιβάλλον είτε μέσα από έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα.

Περαιτέρω τα μέλη της ΟΕΣ εισηγήθηκαν όπως το Κράτος δημιουργήσει χώρους και ευκαιρίες οικογενειακής ψυχαγωγίας και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με την επικοινωνία στην οικογένεια. Τέλος, κατατέθηκε η εισήγηση όπως η ΟΕΣ αναλάβει πρωτοβουλία για έκδοση εντύπου στο οποίο να περιλαμβάνονται εισηγήσεις και συμβουλές των παιδιών προς τους γονείς.Κατεβάστε το αρχείο Word 2η Συνάντηση ΟΕΣ 2014.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top