Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παράδοση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2012 της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κας Λήδας Κουρσουμπά,
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη
Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου, 2013


H Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κα Λήδα Κουρσουμπά υπέβαλε σήμερα, Πέμπτη 12/09/2013, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Ετήσια Έκθεσή της για το 2012, στη βάση του άρθρου 7(1) του περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμου του 2007,
  Πρόκειται για την πέμπτη Ετήσια Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού η οποία αφορά το 2012, έτος το οποίο εμπίπτει στα πλαίσια του δεύτερου τριετούς Σχεδίου Δράσης του Γραφείου της Επιτρόπου (2011 – 2013) που φέρει τον τίτλο «Τα Παιδιά Πρωταγωνιστές στη Ζωή τους».

  Κεντρικός στόχος του συγκεκριμένου Σχεδίου Δράσης είναι η προώθηση και ο συντονισμός πολύμορφων δράσεων, σε διάφορα επίπεδα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν σε όλα τα παιδιά που ζουν και μεγαλώνουν στην Κύπρο, να ενδυναμωθούν για να είναι σε θέση να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή.

  Ειδικότερα η συγκυρία της οικονομικής κρίσης ενισχύει την ανάγκη για πολιτικές οι οποίες να θεμελιώνονται στις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης χωρίς εκπτώσεις στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα και δικαιωμάτων του παιδιού ειδικότερα.


  Με την ευκαιρία της παράδοσης της Ετήσιας της Έκθεσης, η Επίτροπος θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι η λειτουργία ανεξάρτητων εθνικών ελεγκτικών θεσμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων – όπως είναι ο θεσμός του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού - στα πρότυπα που θέτουν οι Διεθνείς Πράξεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι άμεσα συνυφασμένη με την εμπέδωση και εμβάθυνση των δημοκρατικών διαδικασιών αλλά και τις προσπάθειες οικοδόμησης μιας ουσιαστικά ανθρωποκεντρικής κοινωνίας.

  Η Επίτροπος καταθέτει ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας την πλήρη ικανοποίησή της για το ότι, στα πέντε και πλέον χρόνια της λειτουργίας του, ο Θεσμός τον οποίο έχει την τιμή και την ευθύνη να υπηρετεί, συνεχίζει να απολαμβάνει σταθερά τη στήριξη και την εμπιστοσύνη της κυπριακής πολιτείας.

  Η Επίτροπος σημειώνει ως ιδιαίτερα θετικό, το υψηλό και ιδιαίτερα γόνιμο επίπεδο συνεργασίας που έχει οικοδομηθεί ανάμεσα στο Θεσμό και την Εκτελεστική εξουσία. Στη βάση αυτής ακριβώς της συνεργασίας οι παρεμβάσεις της Επιτρόπου προς τους αρμόδιους Υπουργούς και Υπηρεσίες του Κράτους στα πλαίσια άσκησης του ελεγκτικού της ρόλου όχι μόνο λαμβάνονται σοβαρά υπόψη αλλά και χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για το χειρισμό θεμάτων, την επίλυση προβλημάτων και τη διαμόρφωση παιδοκεντρικών πολιτικών σύμφωνων προς τις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

  Η Επίτροπος σημειώνει, παράλληλα, την εξαιρετική συνεργασία με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τόσο στα πλαίσια του νομοθετικού έργου όσο και της άσκησης Κοινοβουλευτικού ελέγχου. Η Επίτροπος καλείται να εκφράσει απόψεις και συστάσεις σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα συζητείται ενώπιον Kοινοβουλευτικών επιτροπών που αφορά ή επηρεάζει παιδιά και αυτές λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη.

  Η Επίτροπος εκφράζει τη βεβαιότητάς της, δεδομένης της νομικής υποχρέωσης της Κυπριακής Πολιτείας να σέβεται, να προασπίζεται και να προωθεί τα δικαιώματα του παιδιού - όπως αυτή απορρέει από την κύρωση από την Κύπρο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διεθνείς και περιφερειακές Πράξεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - αλλά και της σταθερής και διαχρονικής προσωπικής προσήλωσης του Προέδρου Αναστασιάδη, στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι, η συνεργασία ανάμεσα στο Θεσμό και την Εκτελεστική Εξουσία, θα συνεχιστεί και θα αναπτυχθεί περαιτέρω και κατά τη διάρκεια της παρούσας διακυβέρνησης.

  Η Επίτροπος θεωρεί ότι τα πρώτα δείγματα γραφής υπήρξαν περισσότερο από ενθαρρυντικά. Όχι μόνον από τις ανταποκρίσεις των αρμοδίων Υπουργών σε παρεμβάσεις της αλλά και από εξαγγελίες σε θέματα πολιτικής. Η Επίτροπος σημειώνει, απλώς, με τεράστια ικανοποίηση το γεγονός ότι έχει εκφραστεί από την παρούσα Διακυβέρνηση η πρόθεση για την προώθηση νομοθεσίας για ρύθμιση του Συστήματος Δικαιοσύνης Ανηλίκων, θέμα το οποίο η ίδια είχε θέσει ως προτεραιότητα. Η Επίτροπος αναφέρει ότι το Γραφείο της έχει ετοιμάσει ήδη ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο πάνω στο θέμα, για το οποίο σύντομα θα ζητήσει συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

  Η Επίτροπος παρέδωσε την Ετήσια Έκθεση του Γραφείου της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με αισθήματα περηφάνιας και ικανοποίησης καθώς σε αυτή καταγράφεται ένα εκτεταμένο και πολύπλευρο έργο το οποίο έδωσε η σκληρή δουλειά, η μεγάλη αγάπη το μεράκι και το πραγματικό ενδιαφέρον, της ίδιας και της μικρής, σε σύγκριση με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που δημιουργεί η αποστολή του Θεσμού, ομάδας των συνεργατών της. Κάθε ξεχωριστή δράση ή/ και δραστηριότητα, που παρουσιάζονται στην Έκθεση έχει ουσιαστική και πολύτιμη συμβολή στην προσπάθεια του Θεσμού να ανταποκριθεί με επιτυχία στην αποστολή του.

  Το 2012, υπήρξε μια χρονιά σταθμός για το Θεσμό αλλά και για την Κύπρο καθώς στη διάρκειά του, η Κύπρια Επίτροπος, άσκησε την προεδρία του Δικτύου Ευρωπαίων Επιτρόπων για τα Παιδιά (ENOC) και διοργάνωσε στην Κύπρο το 16ο Ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου, τον Οκτώβριο του 2012, με θέμα «Juvenile Delinquency – Child Friendly Justice, Structures and Processes for Prevention and Intervention». Αναμφισβήτητα η εκλογή της Κυπρίας Επιτρόπου, στην προεδρία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου τέτοιου βεληνεκούς, αποτελεί απτό τεκμήριο για το κύρος το οποίο απολαμβάνει ο θεσμός, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

  Κατά την ενάσκηση της προεδρίας του ΕΝΟC ο Θεσμός άντλησε – και συνεχίζει να αντλεί - σημαντικές εμπειρίες και οικοδόμησε πολύτιμη τεχνογνωσία η οποία, να είστε βέβαιος, θα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

  Η Ετήσια Έκθεση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού για το 2012 δίνει μια συνοπτική, πλην όμως, ιδιαίτερα περιεκτική και κατατοπιστική παρουσίαση των δράσεων, των παρεμβάσεων και των πρωτοβουλιών που έχει αναπτύξει η Επίτροπος στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Το έργο του Θεσμού παρουσιάζεται στη βάση τεσσάρων πυλώνων δράσεις όπου συγκλίνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου:


   α) Έλεγχος – Παρακολούθηση, Νομοθεσιών, διαδικασιών και πρακτικών
   β) Διαφώτιση και Ευαισθητοποίηση των παιδιών και της κοινωνίας ευρύτερα
   σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού
   γ) Ενδυνάμωση και Συμμετοχή των παιδιών
   δ) Νομική Αντιπροσώπευση παιδιών.
  Αναπτύσσονται δε σε οκτώ θεματικές ενότητες –
  1. Νεανική Παραβατικότητα/Παιδιά στο Σύστημα Δικαιοσύνης
  2. Παιδιά που χωρίζονται από τους γονείς τους
  3. Εκπαίδευση
  4. Βία κατά των Παιδιών
  5. Κοινωνική Στήριξη και Παιδί
  6. ΜΜΕ και Παιδί
  7. Μεταναστευτική Πολιτική και Παιδί
  8. Υγεία και Παιδί

  Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης, πατώντας εδώ  Κατεβάστε το αρχείο Word Δελτίο Τύπου Παράδοση Ετήσιας έκθεσης Σεπτ 2013.doc


  Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

  Back To Top