Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

  Αναφέρομαι σε επιστολή των κ. Στέφανου Παντελίδη, Παναγιώτη Σαββίδη και Γρηγόρη Γρηγορίου που δημοσιεύτηκε στην έκδοση της εφημερίδας σας, ημερομηνίας 14/11/2011, με τίτλο «Μας απογοήτευσες κυρία Κουρσουμπά».

  Τόσο o Θεσμός τον οποίο υπηρετώ όσο και οι αρχές μου, υπαγορεύουν όπως όλες οι πράξεις και τοποθετήσεις μου καθοδηγούνται, πρωτίστως, από την ευθύνη να προασπίζομαι τα δικαιώματα κάθε παιδιού, ακόμη και αν τούτο συνεπάγεται το οποιοδήποτε για μένα προσωπικό κόστος. Θέλω λοιπόν, εξ’ αρχής, να διευκρινίσω ότι, δεν προτίθεμαι να υπεισέλθω σε αυτή καθ’ εαυτή τη φύση και το περιεχόμενο της υπόθεσης στην οποία αναφέρονται οι ως άνω γονείς καθώς, θεωρώ ότι τούτο θα εξέθετε, περαιτέρω, δημόσια την αξιοπρέπεια των παιδιών τα οποία αφορά. Αντί αυτού, επιλέγω να εξηγήσω γενικά τον τρόπο χειρισμού τέτοιων περιπτώσεων που φθάνουν στο Γραφείο μου.

  Ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ανάμεσα σε άλλα, έχω την ευθύνη παρακολούθησης και ελέγχου νομοθεσιών, διαδικασιών και πρακτικών ώστε αυτές να είναι συμβατές με τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης δικαιωμάτων του παιδιού. Στα πλαίσια, ακριβώς, του εποπτικού μου ρόλου, προχωρώ σε εισηγήσεις για τις ενέργειες, οι οποίες, κρίνω ότι, θα πρέπει να ληφθούν από τις, κατά την περίπτωση, εντεταλμένες από το Νόμο Αρχές/Υπηρεσίες του Κράτους. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστώ τις αρμοδιότητες ή το ρόλο οποιασδήποτε καθ΄ ύλην αρμόδιας κρατικής Αρχής/ Υπηρεσίας.

  Μέσα από τη διερεύνηση παραπόνων που αφορούν ατομικές περιπτώσεις παιδιών, στόχος μου είναι, να εντοπίσω κατά πόσο υπάρχει πραγματική παραβίαση δικαιωμάτων είτε λόγω εφαρμογής λανθασμένων πρακτικών και διαδικασιών που πρέπει να αλλάξουν, είτε λόγω κενών στη νομοθεσία τα οποία πρέπει να καλυφθούν είτε κατά παράβαση του Νόμου, οπότε επιβάλλεται να παρέμβει η Δικαιοσύνη. Ενδεχομένως, λοιπόν, η εκφρασθείσα από τους γονείς απογοήτευση απορρέει από το γεγονός ότι δεν έχουν κατανοήσει το ρόλο και τη φύση του Θεσμού που υπηρετώ.

  Σημειώνω ότι, και στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Αστυνομία και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενήργησαν ως είχαν νομική υποχρέωση να πράξουν και αυτό δεν ήταν καθόλου άσχετο με τις γραπτές παρεμβάσεις προς τον αρμόδιο Υπουργό καθώς και με τις προφορικές και γραπτές υποδείξεις μου προς τους συγκεκριμένους γονείς!

  Εν πάση περιπτώσει, οι ίδιοι οι γονείς γνωρίζουν ότι η απογοήτευσή τους δεν απορρέει από την έκβαση του παραπόνου για κακοποίηση, αλλά από το ότι, ως Επίτροπος, δεν ενίσχυσα άλλο αίτημα που είχαν αρχικά διατυπώσει με επανειλημμένες επιστολές προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, και μου κοινοποίησαν, κρίνοντας ότι αυτό παραβίαζε την Αρχή της Ίσης Μεταχείρισης. Οι δικές μου παρεμβάσεις είχαν ως στόχο, στα πλαίσια του ελεγκτικού μου ρόλου, να διαπιστώσω τον τρόπο λειτουργίας συγκεκριμένης Μονάδας και γενικά του θεσμού των Ειδικών Μονάδων και να μεριμνήσω να διασφαλιστεί ότι, η συγκεκριμένη Μονάδα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο και με τέτοια εξατομικευμένα προγράμματα ώστε, να διασφαλίζεται το συμφέρον του κάθε παιδιού ξεχωριστά.

  Ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού υπογραμμίζω ότι, όπως σε κάθε άλλη, περίπτωση, έτσι και στη συγκεκριμένη, μέριμνά μου υπήρξε η διασφάλιση του συμφέροντος όλων των επηρεαζόμενων παιδιών, χωρίς καμιά εξαίρεση. Λυπούμαι να παρατηρήσω ότι δεν μπορώ να βεβαιώσω ότι αυτό ισχύει για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Κατεβάστε το αρχείο Word ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top