Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Σημείωση Επιτρόπου

1. Η δημοσιοποίηση της παρούσας Έκθεσης – η οποία έχει αποσταλεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς για τις δικές τους ενέργειες σε σχέση με τις διαπιστώσεις και συστάσεις μου, όπως ορίζει ο Νόμος, – με έχει προβληματίσει ιδιαίτερα λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζει η μελέτη-περίπτωσης (case study) στην οποία αυτή έχει βασισθεί.

2. Ο προβληματισμός μου αφορούσε την –ηθική και νομική - υποχρέωσή μου να λειτουργώ και ενεργώ πρωτίστως με άξονά τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού και πώς τούτο εξυπηρετείται, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

3. Νοουμένου ότι -


    (α) από την μια, στην Έκθεση καταγράφονται πληροφορίες, και γεγονότα τα οποία είναι δυνατόν να αποκάλυπταν την ταυτότητα του παιδιού, παρά το γεγονός ότι δεν αναφερόταν τον όνομά του, και, που θα, εξέθεταν στοιχεία που αφορούν την ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή, και,

    (β) από την άλλη, το θέμα με το οποίο καταπιάνεται η Έκθεση επηρεάζει όλο και αυξανόμενο αριθμό παιδιών,

    επεδίωξα να λειτουργήσω στη βάση της αρμοδιότητας που μου ορίζει ο Νόμος και αφορά τη διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, έτσι ώστε αυτή να κινητοποιηθεί και να διασφαλίσει πρακτικά τα δικαιώματα των παιδιών [άρθρο 4(1)(β)] με απόλυτο, ταυτόχρονα, σεβασμό, στο δικαίωμα του συγκεκριμένου παιδιού στην ιδιωτική ζωή.

    Για τούτο, αποφάσισα να δώσω στη δημοσιότητα την Έκθεση απαλείφοντας από αυτή όσα στοιχεία αναφέρονται στις προσωπικές συνθήκες του παιδιού και της οικογένειάς του, τα οποία έχουν μεν καταλυτική σημασία στην ανάλυση της περίπτωσης και, κατ’ επέκταση, έχουν συνεισφέρει σημαντικά στη διαμόρφωση των τελικών διαπιστώσεων και, κατ’ επέκταση, των συστάσεων μου, δεν είναι ωστόσο απαραίτητα προκειμένου να μπορέσει κάποιος να διαμορφώσει ολοκληρωμένη άποψη αναφορικά με τους ελλειμματικούς χειρισμούς των αρμοδίων Υπηρεσιών όσον αφορά την προστασία, εκπαίδευση, περίθαλψη και αποκατάστασή παιδιών θυμάτων βίας και με προβλήματα ουσιοεξάρτησης. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι η Έκθεση στη μορφή που αυτή δημοσιοποιείται, περιέχει επαρκή πληροφόρηση για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Κατεβάστε το αρχείο Word ΓΕΠ 11 17 05 03 15 - ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top