Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Χαιρετισμός Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά στην ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του σχολικού προγράμματος για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας “Τρώω σωστά, Γυμνάζομαι συχνά, Ζω Καλά”

Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014, 18:00
Ξενοδοχείο Hilton, Ballroom A

Είναι με ιδιαίτερη χαρά, που παρευρίσκομαι στη σημερινή ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του σχολικού προγράμματος για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας “Τρώω σωστά, Γυμνάζομαι συχνά, Ζω Καλά”. Τούτο, πρωτίστως, γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εστιάζει - και μάλιστα από μια προληπτική σκοπιά - σε ένα πρόβλημα που άπτεται άμεσα των δικαιωμάτων του παιδιού.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η παχυσαρκία - αλλά και το υπερβολικό βάρος - είναι μια από τις πιο σοβαρές σύγχρονες διατροφικές επιδημίες. Στις τελευταίες τρεις δεκαετίες, το πρόβλημα του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας, έχει οξυνθεί ιδιαίτερα. Ο ΠΟΫ εκτιμά ότι, 170 εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον κόσμο είναι υπέρβαρα, ενώ σε ορισμένες χώρες ο αριθμός των υπέρβαρων παιδιών από το 1980 μέχρι και το 2012, έχει τριπλασιαστεί. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και στην Κύπρο. Έρευνα που διενήργησε τη σχολική χρονιά 2009 - 2010, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης και το Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο “Υγεία του Παιδιού”, κατέγραψε, σημαντική αύξηση των ποσοστών των παχύσαρκων και υπέρβαρων παιδιών, στην Κύπρο, σε διάστημα δέκα χρόνων. Σύμφωνα με την έρευνα, 8.1 % των παιδιών ήταν παχύσαρκα, ενώ το 20.1 % ήταν υπέρβαρα.

Χωρίς να έχω πρόθεση να επεκταθώ ιδιαίτερα στο θέμα, σημειώνω τις δυσμενείς συνέπειες, που είναι δυνατόν να έχει η παχυσαρκία στην υγεία και τη συνολική ευημερία παιδιού, πολλές από τις οποίες, το συνοδεύουν και επιδεινώνονται, κατά την ενήλική του ζωή. Πέραν από τις σωματικές/βιολογικές επιπλοκές, η παιδική παχυσαρκία συνδέεται, ανάμεσα σε άλλα, με σημαντική μείωση της ποιότητας της ζωής που απολαμβάνουν τα παιδιά, με χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυξημένη πιθανότητα να αποτελέσουν θύμα πειράγματος ή ακόμη εκφοβιστικής συμπεριφοράς (bullying) και/ή να οδηγηθούν σε κοινωνική απομόνωση.

Φίλες και φίλοι,

Η παιδική παχυσαρκία σε κάθε περίπτωση, δεν αφορά απλά ένα ακόμη ιατρικό πρόβλημα. Είναι, πρωτίστως, ένα κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο διασυνδέεται άμεσα με τα δικαιώματα του παιδιού και παραπέμπει, στο σύγχρονο τρόπο ζωής, το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά σήμερα, τα ερεθίσματα που δέχονται, τα πρότυπα και τα παραδείγματα που τους δίνονται, και τις ευκαιρίες που τους παρέχονται.

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η οποία υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου 1989, και είναι η πρώτη Διεθνής Πράξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που ενσωματώνει το πλήρες φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - αστικά, πολιτισμικά, οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα - δεσμεύει τα Συμβαλλόμενα Κράτη, να εξασφαλίζουν, σε κάθε παιδί, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, την επιβίωση και την ανάπτυξή του (Άρθρο 6) κατά τρόπο που να απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας (Άρθρο 24) αλλά και να το προστατεύουν από κάθε μορφή εκμετάλλευσης, επιβλαβή για οποιαδήποτε πλευρά της ευημερίας του (Άρθρο 36).

Στη βάση των πιο πάνω, η πρόληψη της παχυσαρκίας είναι κύρια ευθύνη της Πολιτείας. Το Κράτος έχει υποχρέωση, ανάμεσα σε άλλα, να διασφαλίσει ότι, κάθε οικογένεια θα έχει τη δυνατότητα - αλλά και την κατάλληλη προς τούτο ενημέρωση και πληροφόρηση - να προσφέρει στα παιδιά μια υγιεινή διατροφή. Υπενθυμίζω εδώ, τη διασύνδεση της κοινωνικής μειονεξίας με τις κακές διατροφικές συνήθειες. Ταυτόχρονα, το Κράτος έχει ευθύνη να προωθεί εκπαιδευτικά προγράμματα, που θα επιτρέπουν στα παιδιά να αναπτύξουν θετικές διατροφικές συνήθειες, αναγνωρίζοντας, παράλληλα, τις παγίδες που κρύβονται πίσω από φανταχτερές διαφημιστικές εκστρατείες προϊόντων, των οποίων η κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει στην παχυσαρκία. Η ανάπτυξη θετικών στάσεων, απέναντι στην άσκηση και τον αθλητισμό, και η δημιουργία των απαραίτητων ευκαιριών και εγκαταστάσεων, όπου τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να αθληθούν είναι, επίσης, μια από τις υποχρεώσεις της πολιτείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέλοντας να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη των Ηνωμένων Εθνών να ανταποκριθούν θετικά στο πρόβλημα της παχυσαρκίας, πρότεινε την εφαρμογή μιας Οικουμενικής Στρατηγικής στη Διατροφή, την Φυσική Άσκηση και την Υγεία, με τέσσερις βασικούς στόχους:

1. Να ενθαρρύνουν την εφαρμογή δράσης για τη δημόσια υγεία και προληπτικών παρεμβάσεων για τη μείωση των παραγόντων επικινδυνότητας, οι οποίοι απορρέουν από την ανθυγιεινή διατροφή και την έλλειψη φυσικής άσκησης.
2. Να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σε ότι αφορά τις επιπτώσεις από την ανθυγιεινή διατροφή και την έλλειψη φυσικής άσκησης, αλλά και να ενισχύσουν την γνώση προληπτικών μέτρων.
3. Να προωθήσουν πολιτικές και σχέδια δράσης, σε κάθε επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν συμπεριφορές που σχετίζονται με κακές διατροφικές συνήθειες και απουσία φυσικής άσκησης
4. Να ενθαρρύνουν τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την περαιτέρω έρευνα.

Φίλες και φίλοι,

Είναι με ικανοποίηση που σημειώνω την ανάπτυξη στη χώρα μας, ιδιωτικών πρωτοβουλιών, όπως το “Τρώω σωστά, Γυμνάζομαι συχνά, Ζω καλά” οι οποίες, σε συνεργασία με δημόσιους φορείς και, δη, τη δημόσια εκπαίδευση, προωθούν και ενισχύουν πιλοτικά προγράμματα πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας, σε πλήρη συμφωνία με τη στρατηγική του ΠΟΫ. Θέλω να πιστεύω ότι, το Κράτος θα εφαρμόσει σύντομα ανάλογες πολιτικές σε εθνικό επίπεδο.

Κλείνοντας θέλω να συγχαρώ θερμά τους συντελεστές του προγράμματος και, ιδιαίτερα, τη συντονίστρια, κλινική διαιτολόγο, κα Ελίζα Μαρκίδου.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της σημερινής Ημερίδας.Κατεβάστε το αρχείο Word ΓΕΠ 11 7 01 VII - Χαιρετισμός προγράμματος Τρώω σωστά, Γυμνάζομαι συχνά, Ζω καλά - final.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top