Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού συναντήθηκε με τον Υπουργό Παιδείας. Κατά την συνάντηση, η οποία υπήρξε πολύ εποικοδομητική, Η Επίτροπος ενημέρωσε τον Υπουργό για το θεσμό ενώ συζητήθηκαν και άλλα θέματα που αφορούν άμεσα το Υπουργείο Παιδείας. Η Επίτροπος έθεσε το θέμα συντονισμού του Γραφείου μας με το Υπ. Παιδείας καθόσον αφορά τις επισκέψεις της σε σχολεία της Κύπρου, συζητήθηκε η λειτουργία του μηχανισμού μέσω του οποίου θα αξιοποιούνται αποτελεσματικά οι παρεμβάσεις/θέσεις της Επιτρόπου ενώ εγέρθηκε και το θέμα στελέχωσης του Γραφείου μας με λειτουργό του Υπουργείου Παιδείας.

Παρουσιάστηκε επίσης το τριετές σχέδιο δράσης του Γραφείου της Επιτρόπου και τέθηκαν οι βάσεις για μια γόνιμη συνεργασία που μπορεί μόνο να αποβεί προς όφελος των παιδιών της Κύπρου.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top