Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Δεύτερη συνάντηση με την 5η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων

Στις 3 Απριλίου 2015, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση της 5ης Ομάδας Εφήβων Συμβούλων (ΟΕΣ) της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η συνάντηση αφορούσε στο θέμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και ολοκληρώθηκε σε δύο μέρη.

Τα μέλη της ΟΕΣ είχαν την ευκαιρία μέσα από βιωματικά εργαστήρια να αντιληφθούν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στη βάση των δικαιωμάτων του παιδιού και παράλληλα, να διαπιστώσουν τη σημασία και το εύρος των θεμάτων που συμπεριλαμβάνει στην καθημερινότητα των παιδιών. Είχαν επίσης, την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις ανάγκες των συνομηλίκων τους και να εισηγηθούν τρόπους άσκησης του δικαιώματος των παιδιών στη συμμετοχή όσον αφορά την αξιολόγηση/αναθεώρηση των θεματικών και βελτίωση των συνθηκών εφαρμογής της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

Αναλυτικότερα, τα μέλη της ΟΕΣ, υποστήριξαν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των σκέψεων και ιδεών που απασχολούν τα παιδιά της ηλικίας τους καθημερινά, αφορά στα θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των μελών της ΟΕΣ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ποσοστό αυτό πλησιάζει ή και ξεπερνά το 50% και σε αυτό περιλαμβάνονται θέματα όπως η επικοινωνία, οι διαφυλικές σχέσεις, οι ηθικές αξίες, η έκφραση της σεξουαλικότητας, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η συμπεριφορά και τα κοινωνικά πρότυπα. Τα μέλη της ΟΕΣ ανέφεραν ότι παρόλο που τα θέματα αυτά κατέχουν τόσο μεγάλο ποσοστό στη σκέψη και τη ζωή τους γενικότερα εντούτοις, δεν λαμβάνουν εκπαίδευση και επαρκή και έγκυρη πληροφόρηση. Σημείωσαν ότι, θεωρούν ότι η εκπαίδευση στο συγκεκριμένο αντικείμενο θα πρέπει να παρέχεται πρωτίστως από το σχολείο και κατά δεύτερο λόγο από την οικογένεια γιατί αρκετοί γονείς πιθανόν να μην είναι ενημερωμένοι, να μην έχουν χρόνο και να μην έχουν οικοδομήσει τις κατάλληλες σχέσεις και γέφυρες επικοινωνίας με τα παιδιά τους.


Επιπρόσθετα, τα μέλη της ΟΕΣ εξέφρασαν την άποψη ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αποτελεί δικαίωμα των παιδιών το οποίο σχετίζεται άμεσα με αρκετές από τις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Υποστήριξαν, μεταξύ άλλων, ότι η εφαρμογή της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης διασφαλίζει και προωθεί το δικαίωμα του παιδιού στην προστασία της σωματικής και ψυχολογικής του υγείας και παράλληλα, παρέχει σημαντικά εφόδια για την ανάπτυξη του παιδιού, τη διασφάλιση του επιπέδου ζωής και κοινωνικής συμβίωσης. Διαπίστωσαν επίσης, ότι η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σχετίζεται άμεσα με το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση, την πρόσβαση στην ενημέρωση και την ελευθερία σκέψης και έκφρασης.

Περαιτέρω, τα μέλη της ΟΕΣ αξιολογώντας το επίπεδο ενημέρωσης των ίδιων και των συνομηλίκων τους σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ανέφεραν ότι, στα πλείστα από αυτά τα θέματα δεν νιώθουν επαρκώς ενημερωμένα και δεν αισθάνονται άνετα να συζητούν για αυτά. Αναφέρθηκαν σε περιπτώσεις που συνειδητά απέκλειαν τον εαυτό τους από σχετικές συζητήσεις λόγω της ανεπαρκούς ενημέρωσής τους καθώς επίσης, σε περιπτώσεις που ενώ ζητούσαν από εκπαιδευτικούς να συζητήσουν και να ενημερωθούν για τα συγκεκριμένα θέματα, αυτοί το απέφευγαν ή τα παρέπεμπαν σε άλλα πρόσωπα ή άλλες πηγές. Αναφέρθηκαν επίσης, στην έλλειψη συνεργασίας μεταξύ σχολείου και γονιών αφού, σύμφωνα με τα μέλη της ΟΕΣ, είτε οι μεν περιμένουν τους δε για να ενημερώσουν τα παιδιά, είτε οι μεν διαφωνούν με τους δε όσον αφορά κατά πόσο θα πρέπει να ενημερωθούν τα παιδιά, σε ποια θέματα και σε ποιο βαθμό. Σύμφωνα με τα μέλη της ΟΕΣ, η σύγχυση που επικρατεί στο συγκεκριμένο θέμα αποβαίνει εις βάρος των παιδιών και των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους και θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να προωθήσει τρόπους εποικοδομητικής συνεργασίας σχολείου – γονέων.Τα μέλη της ΟΕΣ, ιεραρχώντας τις ανάγκες των ίδιων και των συνομηλίκων τους, κατέταξαν ως πιο σημαντικά θέματα τα οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θέματα εφηβείας και σεξουαλικής ωριμότητας, διαφυλικών σχέσεων και ρόλων, συμπεριφοράς και επικοινωνίας, κοινωνικών προτύπων και αντιλήψεων, ηθικών αξιών και σεξουαλικών δικαιωμάτων. Σημείωσαν ότι, το σχολείο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των παιδιών και αυτό θα πρέπει να είναι το σημαντικότερο κριτήριο στη διαμόρφωση των στόχων του συγκεκριμένου αντικειμένου. Υπογράμμισαν ότι, απώτερος στόχος της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης θα πρέπει να είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν συνειδητές και ενημερωμένες αποφάσεις.

Τόνισαν ότι, το σχολείο και γενικά το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα πρέπει να βρει κανάλια επικοινωνίας μέσα από τα οποία τα παιδιά να εκφράζουν τις ανάγκες τους και ταυτόχρονα, να αξιολογούν την εφαρμογή των υφιστάμενων προγραμμάτων και να καταθέτουν εισηγήσεις για βελτίωση τους. Υπογράμμισαν ότι, οι οποιοιδήποτε τρόποι συμμετοχής των παιδιών θα πρέπει να προϋποθέτουν ενημέρωση των παιδιών ώστε οι απόψεις και οι εισηγήσεις που θα καταθέτουν να είναι επί της ουσίας, να λαμβάνουν υπόψη τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες και κυρίως, να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το συμφέρον τους. Ανέφεραν ότι, τα βιωματικά εργαστήρια αποτελούν ένα ευχάριστο τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν ενημέρωση και παράλληλα, ενδυναμώνονται ώστε να εκφράσουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους. Σημείωσαν επίσης, ότι το κουτί εισηγήσεων είναι μια καλή πρακτική εφόσον προηγηθεί ενημέρωση των παιδιών στο θέμα που θα κληθούν να εκφράσουν τις απόψεις τους.
Κατεβάστε το αρχείο Word 2η Συνάντηση ΟΕΣ σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top