Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Είναι πραγματικά με μεγάλη συγκίνηση και αισθήματα περηφάνιας και χαράς που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας για να σας απευθύνω Χαιρετισμό. Είμαι βέβαιη πως και εσείς διακατέχεσθε από παρόμοια συναισθήματα που για πρώτη φορά έχετε ανάμεσα σας το δικό σας Επίτροπο, το άτομο και, πιο σημαντικά, το θεσμό που έχει αναλάβει δέσμευση απέναντι σε όλα τα παιδιά της Κύπρου να προασπίζει και να προαγάγει τα δικαιώματα τους. Το έχω πει πολλές φορές τον τελευταίο καιρό, και δεν θα κουράζομαι να το επαναλαμβάνω, ότι θα είμαι το δικό σας άγρυπνο και ακούραστο μάτι, έτσι ώστε κάθε παιδί που ζει στην Κύπρο να απολαμβάνει ουσιαστικά όλα τα δικαιώματα του και θα λειτουργώ ως ο φύλακας προστάτης των δικαιωμάτων αυτών.

Έχουν ήδη περάσει μερικοί μήνες από την ημέρα που η πολιτεία πήρε την ιστορική απόφαση για το διορισμό Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ικανοποιώντας έτσι ένα αίτημα εσάς των ίδιων των παιδιών. Ο διορισμός αυτός είναι, πράγματι, ιστορικός γιατί σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου κατά την οποία θα έχετε πλέον εκπροσώπηση σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή οι απόψεις σας μπορούν να προωθούνται εκεί όπου εσείς δεν είναι δυνατό να ακουστείτε. Ο Επίτροπος αναμένεται να παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες, ώστε η φωνή σας να ακούγεται δυνατά και, παράλληλα, να παρακολουθεί και να ελέγχει ότι σε όλα τα επίπεδα λαμβάνονται μέτρα προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων σας, σε νομοθεσίες, πολιτικές, διοικητικές διαδικασίες και πρακτικές. Επιδίωξη μου θα είναι, κάθε παιδί που ζει στην Κύπρο να γνωρίζει τα δικαιώματα του και να τα διεκδικεί με τον κατάλληλο τρόπο, γιατί τα παιδιά πρέπει να είναι, πρώτιστα, τα ίδια γνώστες, διεκδικητές και υπερασπιστές των δικαιωμάτων τους.

Όπως αντιλαμβάνεστε, για μπορέσω να επιτύχω στο έργο που έχω αναλάβει είναι πολύ σημαντικό να έχω συνεχή ανάμειξη και επικοινωνία μαζί σας, γιατί μόνο έτσι θα μπορώ να ακούω, να αφουγκράζομαι, να μαθαίνω και να καταλαβαίνω τις απόψεις, τις θέσεις και αιτήματα σας, πως σκέφτεστε και πως εσείς αντιλαμβάνεστε τα δικαιώματα σας.

Οι δράσεις μου θα στοχεύουν στην πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών στην Κύπρο, όπως αυτά διασφαλίζονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει κυρώσει με το Νόμο 243/1990. Έχω αρμοδιότητα, και, ταυτόχρονα, θεωρώ υποχρέωση, να ασκώ έλεγχο και να παρακολουθώ τις νομοθεσίες, τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις πρακτικές στην Κύπρο με στόχο να υποβάλλω εισηγήσεις για την εναρμόνιση τους με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και άλλες σχετικές διεθνείς συμβάσεις, να διεξαγάγω εκστρατείες διαφώτισης για αλλαγή της νοοτροπίας σχετικά με τη θέση των παιδιών στην κοινωνία, να διαφωτίζω και να ευαισθητοποιώ την κοινωνία για να κινητοποιηθεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών στην οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα, να εκπροσωπώ τα παιδιά σε δικαστικές διαδικασίες, να διεξαγάγω μελέτες για την κατάσταση των παιδιών στην Κύπρο, καθώς και να απευθύνω συστάσεις και εισηγήσεις προς όλους τους φορείς που ασχολούνται με τα παιδιά.

Έχω, ήδη, καταρτίσει το τριετές Πρόγραμμα Δράσης του Γραφείου μου για την περίοδο 2008-2010. Του έχω δώσει τον τίτλο «Δικαιώματα του παιδιού: Υπόθεση όλων», ακριβώς, γιατί θεωρώ ότι η διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού αφορά όλους μας. Έχω επίσης καταρτίσει το Πρόγραμμα Προτεραιοτήτων για το έτος 2008. Σ΄ αυτό έχω δώσει τον τίτλο «Τα Παιδιά έχουν Φωνή», ακριβώς, γιατί το 2008, θέλω να επικεντρωθώ στο να διασφαλιστεί το δικαίωμα των παιδιών να έχουν φωνή, την οποία όλοι εμείς οφείλουμε να ενισχύσουμε για να ακούγεται δυνατά. Μέσα από το Πρόγραμμα Δράσης προβάλλονται οι αρμοδιότητες της Επιτρόπου, οι στόχοι και επιδιώξεις της και καθορίζονται συγκεκριμένες δράσεις για επίτευξη τους καθώς και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Πολύ περιληπτικά, θέλω να σας ενημερώσω ότι μέσα στις προτεραιότητες μου για το 2008 είναι τα «Παιδιά σε Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας», το «Δικαίωμα της Συμμετοχής των Παιδιών στη Λήψη Αποφάσεων στην Οικογένεια», «οι Υιοθεσίες», «Παιδιά στο Δικαστικό Σύστημα», η «μελέτη των Κανονισμών Λειτουργίας Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης» καθώς και τα «Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες».

Θέλω, επίσης, σε συντομία να σας αναφέρω ότι από την ημέρα έναρξης λειτουργίας του Γραφείου μου έχω προβεί σε παρεμβάσεις και απευθύνει σχετικές επιστολές με εισηγήσεις/συστάσεις μου προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού και Εσωτερικών για τροποποίηση ή βελτίωση διαδικασιών, πολιτικών και πρακτικών σε θέματα που αφορούν Υπηρεσίες των Υπουργείων τους, ώστε να είναι συμβατές με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Έχω, επίσης, προβεί στην πρώτη μου δημόσια παρέμβαση για το θέμα του Ιδρύματος «Νέα Ελεούσα», στο οποίο φιλοξενούνται ανήλικα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ήδη έχουν τροχοιοδρομηθεί συναντήσεις μου με Υπουργούς, για ανταλλαγή απόψεων καθόσον αφορά τον τρόπο συνεργασίας του Γραφείου μου με τα Υπουργεία τους, με στόχο οι παρεμβάσεις μου για διασφάλιση δικαιωμάτων των παιδιών να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχω επίσης ζητήσει και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τον ίδιο λόγο. Είχα ήδη πολύ εποικοδομητική συνάντηση με την ΠΣΕΠΕΠ με την οποία στοχεύω να έχω στενή συνεργασία, με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που ασχολούνται με παιδιά, παρευρέθηκα σε δημόσιους διαλόγους παιδιών που διοργανώθηκαν από τις ΕΠΕΠ, είχα συναντήσεις με την ΠΣΕΜ και παρευρέθηκα σε δύο Συνόδους της Παιδοβουλής. Είχα, μέσα σε διάστημα περίπου τριών μηνών, συμμετοχή σε 18 τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές μέσα από τις οποίες προβλήθηκαν οι αρμοδιότητες και οι στόχοι μου, καθώς και θέματα ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού. Τόσο εγώ, όσο και λειτουργοί του Γραφείου μου, συμμετείχαμε σε σεμινάρια/συνέδρια στην Κύπρο και το εξωτερικό για θέματα που αφορούν τα δικαιώματα του παιδιού γενικά καθώς και εξειδικευμένα, όπως η νεανική παραβατικότητα, η βία στην οικογένεια, η εκφοβιστική συμπεριφορά των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον, κτλ. Έχω ήδη υποβάλει αίτηση για να καταστεί ο Κύπριος Επίτροπος πλήρες μέλος του ENOC, δηλαδή του ευρωπαϊκού δικτύου Επιτρόπων για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Τέλος, θέλω να σας ενημερώσω ότι βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της λειτουργίας της ιστοσελίδας του Γραφείου μου, μέσα από την οποία θα μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις γύρω από τα δικαιώματα σας, για τις δράσεις μου, και να μπορείτε να έχετε άμεση επικοινωνία με το Γραφείο μου για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί.

Κλείνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση σας να παρευρεθώ στη σημερινή Σύνοδο της Παιδοβουλής και να σας επαναλάβω ότι θα είμαι συνοδοιπόρος σας στο μακρύ δρόμο του αγώνα για δημιουργία μιας κοινωνίας και μιας πολιτείας στην οποία όλα τα παιδιά, χωρίς καμία διάκριση, θα είναι ισότιμοι πολίτες και θα απολαμβάνουν όλα τους τα δικαιώματα. Θέλω να επαναλάβω και ενώπιον σας τη δέσμευση που ανέλαβα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την τελετή διαβεβαίωσης και ανάληψης των καθηκόντων μου:

Όραμα μου είναι να γίνει πραγματικότητα, για κάθε παιδί που ζει στην Κύπρο, η ουσιαστική απόλαυση των δικαιωμάτων του. Δεσμεύομαι ότι, θα αναλώσω όλες μου τις δυνάμεις για να φέρω σε πέρας το έργο το οποίο η πολιτεία μου έχει εμπιστευθεί.Κατεβάστε το αρχείο Word Ομιλία στη Παιδοβουλή 22-03-08.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top