Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Χαιρετισμός της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά στο μαθητικό συνέδριο
του Λυκείου Αγίου Γεωργίου
15/ 04/ 2010

Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
Λυπούμαι ειλικρινά που σήμερα δεν μπορώ να βρίσκομαι μαζί σας. Ελπίζω όμως ότι, στο προσεχές μέλλον, θα μπορέσω να επισκεφτώ το σχολείο σας στα πλαίσια του Προγράμματος Επισκέψεών μου σε σχολεία.

Μου προκαλεί ιδιαίτερη ικανοποίηση το γεγονός ότι στα πλαίσια του συνεδρίου σας θα ασχοληθείτε με τόσο ουσιαστικά και κρίσιμα ζητήματα, που αφορούν στο σύνολό τους στα Δικαιώματα του Παιδιού, θέμα που με απασχολεί τόσο ως άτομο όσο και ως την Πρώτη Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο. Λόγω της ιδιότητάς μου ως Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού αλλά και του προσωπικού μου ενδιαφέροντος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ευρύτερα, πρόσφατα έλαβα την τιμητική διάκριση να οριστώ ως μια εκ των δέκα Εθνικών Πρεσβευτών του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού, γεγονός που καθιστά τα συγκεκριμένα θέματα με τα οποία θα ασχοληθείτε σήμερα στα πλαίσια του συνεδρίου σας ακόμη πιο σημαντικά για μένα.

Η ανθρωπότητα έχει σημειώσει τις τελευταίες δεκαετίες ραγδαία ανάπτυξη και σημαντικότατα επιτεύγματα, ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας. Ωστόσο, παρά τα τεράστια βήματα που έχουν επιτευχθεί, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων και των Δικαιωμάτων του Παιδιού, συνεχίζουν να παραβιάζονται σε μεγάλο βαθμό. Αυτό δε συμβαίνει, όπως θα περίμενε κανείς, μόνο σε χώρες που μαστίζονται από τη φτώχεια. Η παιδική φτώχεια, η παιδική επαιτεία, το σωματεμπόριο παιδιών και ο κοινωνικός αποκλεισμός και η περιθωριοποίηση των παιδιών με αναπηρίες είναι φαινόμενα που συναντώνται και στις πιο οικονομικά εύρωστες κοινωνίες. Η Κύπρος, δυστυχώς, δεν αποτελεί εξαίρεση.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αυτών προβλημάτων, το Νοέμβριο του 1989 η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι μια συμφωνία ανάμεσα στα συμβαλλόμενα Κράτη η οποία εμπεριέχει το σύνολο των δικαιωμάτων των παιδιών. Όλοι ανεξαιρέτως έχουμε την υποχρέωση να σεβόμαστε, να προωθούμε και να προασπιζόμαστε τα δικαιώματα αυτά. Επομένως, η υιοθέτηση και η επικύρωση της Σύμβασης αποτελούν μια πολύ ουσιαστική και θετική εξέλιξη για όλα τα παιδιά του κόσμου, όπου κι αν γεννιούνται, ζουν και μεγαλώνουν. Η Κυπριακή Δημοκρατία επικύρωσε τη Σύμβαση το 1991, μετά τη ψήφιση του Νόμου 243/1990 και, συνεπώς, δεσμεύεται από τη Σύμβαση με αυξημένη ισχύ έναντι οποιουδήποτε εθνικού νόμου.

Η Σύμβαση, καταρχήν, διατρανώνει ότι τα δικαιώματα αυτά είναι εγγενή και αναφαίρετα για τα παιδιά και δεν προκύπτουν ή παραχωρούνται από μεγαλοψυχία ή φιλανθρωπία των ενηλίκων. Ο καθένας από εμάς, από τη στιγμή που έρχεται στη ζωή είναι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, μοναδικός και ανεπανάληπτος που έχει ξεχωριστή προσωπικότητα, αξιοπρέπεια και δικαιώματα. Τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν συστατικό στοιχείο της ανθρώπινής τους φύσης, το οποίο κανένας δεν μπορεί ούτε να περιορίσει ούτε να αφαιρέσει ούτε να αντικαταστήσει με κάτι άλλο.

Τα Δικαιώματα του Παιδιού όπως περιλαμβάνονται στη Σύμβαση μπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες:
  • Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα δικαιώματα Προστασίας. Στα δικαιώματα αυτά εμπερικλείεται η υποχρέωση του Κράτους να προστατεύει το παιδί από οικονομική, σεξουαλική και κάθε άλλη μορφή εκμετάλλευσης αλλά και να το προστατεύει από κάθε μορφή βίας, σωματική ή πνευματική, από τραυματισμό, από κακομεταχείριση ή κάθε μορφή διάκρισης αλλά και από παραμέληση ή εγκατάλειψη, αδικία ακόμη και από τη χρήση ουσιών ή από τις όποιες επιπτώσεις πολεμικών συρράξεων.
  • Η δεύτερη κατηγορία δικαιωμάτων περιλαμβάνει τα δικαιώματα Παροχών. Σε αυτά εμπεριέχεται το δικαίωμα του παιδιού σε ένα υγιές περιβάλλον που θα του διασφαλίζει την επιβίωση και την ομαλή ανάπτυξή του, αλλά και τα δικαιώματα του παιδιού στην υγεία και την πρόσβασή του σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το δικαίωμά του στην εκπαίδευση, στην ψυχαγωγία, στον πολιτισμό, στον ελεύθερο χρόνο, κτλ.
  • Η τρίτη κατηγορία δικαιωμάτων αφορά τα δικαιώματα Συμμετοχής. Αυτά περιλαμβάνουν τα δικαιώματα του παιδιού να απολαμβάνει, προοδευτικά και σε συνάρτηση με τη βιολογική και πνευματική του ωρίμανση και ανάπτυξη, ένα φάσμα πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος του παιδιού να διαμορφώνει μέσα από την αναζήτηση, τη λήψη και τη διάδοση πληροφοριών τη δική του άποψη και να την εκφράζει ελεύθερα (Άρθρα 12 και 13), του δικαιώματος ελευθερίας σκέψης, συνείδησης και θρησκείας (Άρθρο 14), καθώς και του δικαιώματος να συνεταιρίζεται και να συνέρχεται ειρηνικά (Άρθρο 15).

Σύμφωνα με την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κάποια από τα δικαιώματα έχουν αναγνωριστεί ως θεμελιώδεις αρχές της Σύμβασης και πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήριες γραμμές στην ερμηνεία όλων των άλλων δικαιωμάτων για την εφαρμογή της Σύμβασης. Αυτά είναι:
  • Η Αρχή του Δικαιώματος στη Συμμετοχή, η οποία ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτη:
- Θα πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα σε κάθε παιδί που είναι σε θέση να διαμορφώνει τις δικές του απόψεις να τις διατυπώνει ελεύθερα σε όλα τα θέματα που το αφορούν, και αυτές να λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με την ηλικία και το βαθμό της ωριμότητας του.
- Θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα εκείνα μέτρα που θα δίνουν στο παιδί τη δυνατότητα να ακούγεται από οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή.
  • Η Αρχή του Δικαιώματος στη Ζωή, στην Επιβίωση και στην Ανάπτυξη: Το δικαίωμα του παιδιού στη ζωή και την ανάπτυξη είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματά του. Τα Συμβαλλόμενα κράτη έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν το εγγενές δικαίωμα του παιδιού στη ζωή.

  • Η Αρχή της Διασφάλισης του Συμφέροντος του Παιδιού: Σύμφωνα με την αρχή αυτή, κάθε ενέργεια που λαμβάνεται με σημείο αναφοράς το παιδί (ή κάποια ομάδα παιδιών) θα πρέπει να λαμβάνει πρώτα και πάνω από όλα υπόψη το συμφέρον του ίδιου του παιδιού (ή της ομάδας των παιδιών).

  • Η Αρχή της Μη – Διάκρισης: Σύμφωνα με την αρχή αυτή όλα τα παιδιά «μετρούν το ίδιο». Για τούτο τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν την υποχρέωσή τους να εξασφαλίζουν ότι κάθε παιδί που βρίσκεται στην επικράτειά τους, ανεξάρτητα από το φύλο και τη φυλή του αλλά και από την εθνική, θρησκευτική, πολιτιστική ή άλλη καταβολή τόσο του ιδίου όσο και των γονιών του και ανεξάρτητα από την εξωτερική του εμφάνιση, το βιοτικό του επίπεδο ή από την όποια αναπηρία ενδεχομένως να αντιμετωπίζει έχει τα ίδια δικαιώματα με όλα τα άλλα παιδιά.

Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί εκπαιδευτικοί,

Θέλω να πω ένα μεγάλο Μπράβο σε όλους όσοι εργαστήκατε σκληρά για τη διοργάνωση του σημερινού Συνεδρίου. Ταυτόχρονα, θέλω να σας διαβεβαιώσω πως θα στηρίζω, με κάθε δυνατό τρόπο, όλες τις προσπάθειες για προστασία των δικαιωμάτων όλων των παιδιών, χωρίς διάκριση για να γίνει κατανοητό πως ο σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων κάθε παιδιού αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας αλλά και του καθενός από εμάς ξεχωριστά. Πάνω απ’ όλα, τα Δικαιώματα των Παιδιών είναι υπόθεση όλων μας.


Λήδα Κουρσουμπά
Επίτροπος Προστασίας των
Δικαιωμάτων του ΠαιδιούΚατεβάστε το αρχείο Acrobat Xαιρετισμός της ΕπιτρόπουΛυκείου Αγίου Γεωργίου 14 04 2010.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top