Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Με αισθήματα ικανοποίησης, αλλά και με πλήρη επίγνωση του αισθήματος της ευθύνης, επιδίδω σήμερα την Ετήσια Έκθεση μου για το 2019, σύμφωνα με το άρθρο 7(1) των περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμων του 2007 και 2014.

Η ανάληψη των καθηκόντων μου, ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, συνέπεσε με την επέτειο για τα 30χρονα; από την υιοθέτηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το πλέον περιεκτικό, οικουμενικά αποδεκτό, δεσμευτικό κείμενο που καθιερώνει το ευρύτερο πλαίσιο των υποχρεώσεων των Συμβαλλόμενων Κρατών για την ανάπτυξη και εφαρμογή εθνικών πολιτικών για το παιδί.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, καθίσταται αναγκαία η αναπροσαρμογή των εθνικών νομοθεσιών, η εφαρμογή πολιτικών και η υλοποίηση καθημερινών πρακτικών, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν σε κάθε παιδί που ζει στην Κύπρο να απολαμβάνει το πλήρες εύρος των δικαιωμάτων του.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Θεσμού της Επιτρόπου έχει παρατηρηθεί ότι, σε κρατικό επίπεδο η ευημερία των παιδιών δεν αποτελεί πάντα προτεραιότητα, αφού απουσιάζει ο σχεδιασμός μιας πολιτικής και εθνικής στρατηγικής βασισμένης στη Σύμβαση, η οποία να αξιοποιείται δεόντως από όλες τις αρμόδιες Αρχές. Συνήθως, οι ανάγκες των παιδιών εξυπηρετούνται από προγράμματα και παροχές που έχουν σχεδιαστεί για τον ευρύτερο πληθυσμό. Όταν όμως ο σχεδιασμός δεν ανταποκρίνεται στις εξειδικευμένες ανάγκες των παιδιών, αναπόφευκτα, τα παιδιά βιώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις επιπτώσεις. Συνεπώς, τα παιδιά συχνά αποτελούν θεατές μιας παράστασης που δεν απευθύνεται σε αυτά, ενώ σε άλλες περιπτώσεις είναι αόρατα στις κυβερνητικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα, οι πολιτικές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται να μην εξυπηρετούν στο έπακρο τις ανάγκες τους.

Ένα τεράστιο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εγκαθίδρυσης Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης Φιλικής προς τα Παιδιά που βρίσκονται σε Σύγκρουση με το Νόμο (Πρόληψη, Μεταχείριση στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης και Αντιμετώπισης της Παραβατικότητας Νόμος) του 2019», το οποίο βρίσκεται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών. Όπως ήδη γνωρίζετε, η φιλοσοφία και ο σκοπός του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός συστήματος φιλικής προς τα παιδιά ποινικής δικαιοσύνης, το οποίο να λειτουργεί προληπτικά, αναμορφωτικά και όχι τιμωρητικά, δίνοντας παράλληλα, στα παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με τον νόμο, τη δυνατότητα αποκατάστασης και επανένταξής τους στο κοινωνικό σύνολο, με τα ανάλογα εφόδια ώστε να μην περιπέσουν εκ νέου σε συμπεριφορές που απαγορεύονται από τον νόμο. Ευελπιστώ ότι, η Πολιτεία θα προχωρήσει σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την άμεση εφαρμογή των προνοιών αυτού του Νόμου αμέσως μετά την ψήφιση του από το Κοινοβουλευτικό Σώμα, καλύπτοντας το κενό που υπάρχει στη μεταχείριση παιδιών από το υφιστάμενο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.

Ένα άλλο σημαντικό βήμα αποτελεί ο σκοπός του εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος, προς την κατεύθυνση της ενιαίας εκπαίδευσης. Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός σαφούς, ολοκληρωμένου και απαλλαγμένου από διακρίσεις νομικού πλαισίου για την ενιαία εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για Άτομα με Αναπηρία, αναδεικνύεται διαχρονικά μέσα από τις συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Έχω υποδείξει επανειλημμένα αυτή την ανάγκη, μέσα από παρεμβάσεις μου προς την αρμόδια Αρχή. Ευελπιστώ ότι η ολοκλήρωση της εν λόγω μεταρρύθμισης και η άμεση συγκρότηση Κανονισμών στη βάση των πιο πάνω διεθνών Συμβάσεων, θα αποτελέσει μια από τις προτεραιότητες των συντεταγμένων οργάνων της πολιτείας.

Κύριε Πρόεδρε,

Προσβλέπω στη θετική συνεργασία με τους καθ΄ ύλην αρμόδιους Υπουργούς, οι οποίοι επέδειξαν σε πολλές περιπτώσεις την αναγνώριση και την εμπιστοσύνη τους στον ρόλο του θεσμού της Επιτρόπου ως επικουρικό στην επίτευξη του στόχου της διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού. Η Κυπριακή πολιτεία, εγκαθιδρύοντας και, πάνω από όλα, στηρίζοντας ανεξάρτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς που λειτουργούν ως εθνικοί οργανισμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποδεικνύει, εμπράκτως, την αταλάντευτη προσήλωσή της στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι, το Γραφείο μου κι εγώ προσωπικά, θα εξακολουθήσουμε να εργαζόμαστε σκληρά, συστηματικά, με αφοσίωση και επιμονή, προκειμένου να προωθηθεί και να εμπεδωθεί στον τόπο μας, μια κουλτούρα σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού. Μια κουλτούρα που θα επιτρέπει σε όλα τα παιδιά που ζουν στην Κύπρο, χωρίς καμιά διάκριση, να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους και να διασφαλίζεται η εκπροσώπηση των συμφερόντων τους σε όλα τα επίπεδα.

Την ίδια στιγμή, θέλω να διαβεβαιώσω όλα τα παιδιά που ζουν στην Κύπρο ότι, θα παραμείνω σε συνεχή διαβούλευση μαζί τους, αποζητώντας τη δική τους θέση και άποψη, για όλα τα θέματα που τα αφορούν και τα ενδιαφέρουν, προκειμένου να διασφαλίσω ότι οι ανάγκες και οι προτεραιότητές τους θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στη χάραξη πολιτικής.

Να είστε βέβαιος Κύριε Πρόεδρε ότι, θα αναλώσω όλες μου τις δυνάμεις για να φέρω εις πέρας το σημαντικό έργο με το οποίο με έχει εμπιστευτεί η Πολιτεία.

Για να δείτε το κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης 2019 της Επιτρόπου, πατήστε ΕΔΩ.Κατεβάστε το αρχείο Word Επίδοση Ετήσιας Έκθεσης ΕΠΔΠ 2019- 5.11.2020.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top