Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, με αφορμή νέο δημοσίευμα στον ημερήσιο τύπο για νοσηλεία στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας ανήλικου παιδιού ηλικίας 12 χρονών, επαναφέρει το θέμα με δημόσια παρέμβαση της.

Το νέο αυτό περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση, αφού είναι το τρίτο στη σειρά σε διάστημα 3 μηνών. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει έντονα την ύπαρξη αυξητικής τάσης στον αριθμό των παιδιών που κρίνεται από τους αρμόδιους ότι έχουν ανάγκη νοσηλείας σε παιδοψυχιατρικές κλινικές.

Ενόψει παραπόνου που υποβλήθηκε το Δεκέμβριο 2007 στο Γραφείο της Επιτρόπου, αναφορικά με τη νοσηλεία ανήλικης στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας όπου νοσηλεύονται ενήλικες, η Επίτροπος, ασκώντας την αρμοδιότητα που της παρέχει ο περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμος του 2007 (N.74(I)/2007), παρέπεμψε το παράπονο στην αρμόδια Υπηρεσία, υποβάλλοντας ταυτόχρονα σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τη διασφάλιση, μέσα από τι υφιστάμενες πολιτικές, διαδικασίες και πρακτικές, των δικαιωμάτων των παιδιών που νοσηλεύονται.

Από τη διερεύνηση, φάνηκε η έλλειψη λειτουργίας κατάλληλων δομών για τη ψυχιατρική νοσηλεία ανήλικων παιδιών, τα οποία νοσηλεύονται σε δομές μαζί με ενήλικα άτομα. Η πρακτική αυτά παραβιάζει σοβαρά τα δικαιώματα των παιδιών και συγκεκριμένα το άρθρο 24 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε παιδιού να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο φροντίδας, καθώς και το άρθρο 39 το οποίο επιβάλλει υποχρέωση στο κράτος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προαγάγει τη σωματική και ψυχολογική ανάρρωση κάθε παιδιού και την κοινωνική επανένταξη του, μέσα σε περιβάλλον που να ευνοεί την υγεία, τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπεια του παιδιού.

Η Επίτροπος με επιστολή της προς τον Υπουργό Υγείας ημερ. 28.1.2008, κάλεσε τον Υπουργό να επιληφθεί του θέματος κατά προτεραιότητα και να προχωρήσει σε όλες τις ενδεικνυόμενες ενέργειες προς συμμόρφωση της χώρας μας με τις διεθνείς της υποχρεώσεις.

Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ουσιαστική διαφοροποίηση και η Επίτροπος εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι, ανήλικα παιδιά εξακολουθούν να τυγχάνουν ψυχιατρικής θεραπείας σε πλαίσια και δομές όπου νοσηλεύονται ενήλικα άτομα. Καλεί τον τερματισμό αυτής της πρακτικής και τονίζει την επιτακτική ανάγκη της άμεσης δημιουργίας εξειδικευμένων κατάλληλων δομών νοσηλείας για ανήλικους χωρίς άλλη καθυστέρηση.

Η συνέχιση της εισαγωγής ανήλικων παιδιών σε ακατάλληλες για αυτά δομές νοσηλείας, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου η υγεία τους είναι ευάλωτη, θεωρείται καταστρεπτική για την εξέλιξη της σωματικής και ψυχικής τους υγείας με όλα τα συνεπακόλουθα.
Λευκωσία, 3 Απριλίου 2008Κατεβάστε το αρχείο Word Δημόσια Παρέμβαση 3-4-2008.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top