Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, απευθύνομαι, πρωτίστως, σε όλα τα παιδιά που ζουν στην Κύπρο για να τα διαβεβαιώσω ότι, ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, παραμένω αφοσιωμένη πρέσβειρα, προασπίστρια και υπέρμαχος των δικών τους δικαιωμάτων.

Επαναλαμβάνω τη δέσμευση μου να συνεχίσω να εργάζομαι για τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων που θα επιτρέπουν σε κάθε παιδί στην Κύπρο, όχι μόνο να απολαμβάνει προστασία από κάθε μορφής βία, κακοποίηση και εκμετάλλευση και να έχει πρόσβαση, αυτό και οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες του, σε παροχές και υπηρεσίες που θα του διασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο, αλλά και να έχει ενεργητική παρουσία και ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη όλων των αποφάσεων που το αφορούν.

Στόχος όλων πρέπει να είναι ο μετασχηματισμός της κοινωνίας μας, ώστε αυτή να υπηρετεί με απόλυτη συνέπεια τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες εδράζεται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Μια κοινωνία που θα σέβεται την εγγενή αξιοπρέπεια και θα προωθεί στην πράξη τα δικαιώματα κάθε ανθρώπινης ύπαρξης από τη στιγμή της γέννησής της. Μια κοινωνία στην οποία η πρωταρχικής σημασίας αρχή του συμφέροντος του παιδιού καθοδηγεί και καθορίζει την ερμηνεία και την εφαρμογή όλων των προνοιών της Σύμβασης.

Για την πραγμάτωση του στόχου αυτού είναι απαραίτητη η συνδρομή της επίσημης Πολιτείας, ωστόσο από μόνη της δεν αρκεί. Πέραν από την υποχρέωση του κράτους να διαμορφώσει το απαραίτητο νομοθετικό και διοικητικό πλαίσιο και να εγκαθιδρύσει κατάλληλες προς τούτο διαδικασίες, δομές και ελέγχους, επιβάλλεται η αμφισβήτηση, κυρίαρχων μέχρι σήμερα, αντιλήψεων, η ανατροπή παγιωμένων νοοτροπιών και η ριζική αλλαγή κοινότοπων και καθημερινών κοινωνικών πρακτικών. Είναι απαραίτητη η καλλιέργεια, ανάπτυξη και εδραίωση μιας κουλτούρας σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα τα δικαιώματα του παιδιού. Προς την κατεύθυνση αυτή σημαντική συμβολή μπορούν και πρέπει να έχουν τόσο το εκπαιδευτικό μας σύστημα όσο και τα ΜΜΕ και η ευρύτερη Κοινωνία των Πολιτών.

Η διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού στην πράξη είναι υπόθεση όλων μας. Τούτο προϋποθέτει, ο καθένας από μας να υιοθετήσει τις αρχές πάνω στις οποίες είναι οικοδομημένα τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τις εφαρμόσει στις καθημερινές του σχέσεις, ξεκινώντας από το χώρο του σπιτιού και της οικογένειας, της γειτονιάς, της κοινότητας και της κοινωνίας γενικά.

Με την ευκαιρία της σημερινής ημέρας καλώ όλους να συμβάλουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μέσα στο οποίο όλα τα παιδιά που ζουν στην Κύπρο να απολαμβάνουν το πλήρες εύρος των δικαιωμάτων τους.

1 Ιουνίου 2009Κατεβάστε το αρχείο Word Hmera.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top