Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Συμμετοχή της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, σε Συνέδριο του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα την Παρακολούθηση και Έλεγχο των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Ευρώπη

Στρασβούργο 3 – 4 Ιουλίου 2012


Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και εκλεγμένη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC), Λήδα Κουρσουμπά, μετά από πρόσκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμμετείχε μαζί με αριθμό διακεκριμένων εμπειρογνωμόνων σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού σε διήμερο Σεμινάριο στο Στρασβούργο στις 3 και 4 Ιουλίου 2012. Στόχος του Σεμιναρίου ήταν να συζητήσει πώς οι υπάρχοντες μηχανισμοί ελέγχου και παρακολούθησης (monitoring mechanisms) του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Ηνωμένων Εθνών είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν προς όφελος της διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ευρώπη.

Η Επίτροπος, στη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τράπεζας, ανέπτυξε το θέμα της Συμμετοχής των Παιδιών στις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των δικαιωμάτων τους.

Στην παρέμβαση της η Επίτροπος ανέπτυξε τους λόγους που καθιστούν ουσιαστικής αξίας τη συμμετοχή των παιδιών στις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης των δικαιωμάτων τους. H κα Κουρσουμπά υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη συμμετοχικών διαδικασιών ελέγχου και παρακολούθησης προϋποθέτει την παράλληλη ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικών δομών και διαδικασιών μέσα από τις οποίες θα προωθείται και διευκολύνεται η συμμετοχή των παιδιών. Τέτοιες δομές χρειάζεται να αναπτυχθούν σε σχολικό, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο καθώς και κάθε άλλο πλαίσιο που είναι προσανατολισμένο για παιδιά.

Το μεγαλύτερο μέρος της παρουσίασης της κ. Κουρσουμπά επικεντρώθηκε στην παρουσίαση καλών πρακτικών συμμετοχής σε διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης μέσα από τη δράση του θεσμού της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Κύπρο.


Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο στην ιστοσελίδα: http://www.coe.int/t/dg3/children/News/Monitoringmeeting_en.asp
Η παρουσίαση της Επιτρόπου βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα της Επιτρόπου.Κατεβάστε το αρχείο Word ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ Στρασβούργο FINAL.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top