Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θέμα: Πρώτη Συνάντηση με την 4η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων
Η παρούσα ομάδα αποτελεί την 4η ΟΕΣ η οποία προκηρύχτηκε τον Οκτώβριο του 2013 και συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 2014. Η πρώτη συνάντηση της 4ης Ομάδας Εφήβων Συμβούλων, σηματοδοτεί και την αρχή της θητείας της η οποία θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2015. Η πρώτη συνάντηση διεξήχθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2014 στο Γραφείο της Επιτρόπου και αποσκοπούσε στην γνωριμία και την οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης καθώς επίσης, στην εισαγωγή των μελών στις πρόνοιες και βασικές αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Στην συνάντηση παρευρίσκονταν και μέλη της προηγούμενης ΟΕΣ αφενός, για να βοηθήσουν στην οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης και αφετέρου, να παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους από τη δική τους θητεία. Επιπλέον, η παρουσία των μελών της προηγούμενης ΟΕΣ είχε στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας όσον αφορά τη λειτουργία της ομάδας και τη συνεργασία μεταξύ των δύο ομάδων.
Αναλυτικότερα, οι στόχοι της συνάντησης είχαν ως ακολούθως: Τα μέλη της 4ης Ομάδας Εφήβων Συμβούλων να:
1. γνωριστούν μεταξύ τους, με την Επίτροπο και με τους Λειτουργούς του Γραφείου και να οικοδομηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας.
2. εκφράσουν τους φόβους και τις προσδοκίες τους και να καταλήξουν σε ένα ομόφωνα αποδεκτό πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
3. έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
4. ενημερωθούν για το θεσμό της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού και το έργο του Γραφείου της.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα μέλη της ΟΕΣ είχαν την ευκαιρία να θέσουν στην Επίτροπο θέματα με τα οποία θα ήθελαν να ασχοληθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους και να υποβάλουν ερωτήσεις σε σχέση τη λειτουργία του Θεσμού της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Τέλος, τα μέλη της ΟΕΣ έθεσαν υπόψη της Επιτρόπου περιπτώσεις από τις δικές τους εμπειρίες στις οποίες πιθανόν να υπάρχει παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού.Κατεβάστε το αρχείο Word Σημείωμα μετά την 1η συνάντηση ΟΕΣ 21.2.14.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top