Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

22/12/2015

Τέλος..... στο τέλος εγγραφής για τις γεννήσεις παιδιών στην Κυπριακή Δημοκρατία

Θετικές εξελίξεις αναφορικά με τις διαδικασίες και πρακτικές που διέπουν την εγγραφή και την έκδοση πιστοποιητικού γεννήσεως στην Κυπριακή Δημοκρατία.


Στα πλαίσια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 στο Υπουργείο Εσωτερικών, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, συζήτησε με τον Υπουργό Εσωτερικών, Σωκράτη Χάσικο, και τον Υπουργό Υγείας, Γιώργο Παμπορίδη, στην παρουσία Υπηρεσιακών Παραγόντων τις διαπιστώσεις και εισηγήσεις της που περιλαμβάνονται στη «Θέση της Επιτρόπου, αναφορικά με τη νομοθεσία και τις διαδικασίες/διοικητικές πρακτικές που διέπουν την εγγραφή και έκδοση πιστοποιητικού γεννήσεως».

Η Επίτροπος υπογράμμισε την ανάγκη εκσυγχρονισμού της κείμενης νομοθεσίας και των πρακτικών που ακολουθούνται έτσι ώστε να απαλειφθούν οι περιπτώσεις όπου παιδιά παραμένουν χωρίς εγγραφή, και ως εκ τούτου, εκτεθειμένα σε ποικίλες παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Η Επίτροπος σημείωσε ότι, αφενός, οι πρόνοιες της νομοθεσίας που ρυθμίζουν το θέμα είναι γενικές, ασαφείς και επιδέχονται πολλών ερμηνειών στην εφαρμογή τους και, αφετέρου, οι διοικητικές πρακτικές που εφαρμόζονται είναι προβληματικές με αποτέλεσμα, το κράτος να μην έχει την πλήρη εικόνα αναφορικά με τον αριθμό των γεννήσεων που γίνονται στην ελεγχόμενη επικράτειά του.

Στη συζήτηση που ακολούθησε οι δύο Υπουργοί κατέθεσαν την πολιτική τους βούληση να προχωρήσουν με τις απαραίτητες τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία. Ταυτόχρονα ανέλαβαν τη δέσμευση να μελετήσουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν άμεσα και τα οποία να περιορίζουν, στο ελάχιστο δυνατόν, στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας, το ενδεχόμενο ένα παιδί να μην εγγραφεί στο αρχείο πληθυσμού.

Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εσωτερικών έδωσε οδηγίες να μελετηθεί η κατάργηση των τελών εγγραφής και των επιβαρυντικών προστίμων καθώς και για την προώθηση, από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, διοικητικών οδηγιών προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες έτσι ώστε να τηρούνται οι προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες.

Από τη πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας, έδωσε οδηγίες να μελετηθεί, άμεσα, το κατά πόσον είναι δυνατόν (α) να συμπεριληφθεί στις βασικές υποχρεώσεις για αδειοδότηση των νοσηλευτηρίων/κλινικών, η διαδικασία εγγραφής των παιδιών και ο καθορισμός εκ μέρους των ιδρυμάτων, ατόμου το οποίο θα είναι υπεύθυνο να παρακολουθεί την ορθή τήρηση της διαδικασίας, (β) να συμπεριληφθούν, στο πρωτόκολλο ελέγχου των κλινικών από το Υπουργείο Υγείας, κριτήρια που αφορούν την ορθή τήρηση των διαδικασιών εγγραφής, και (γ) να θεσμοθετηθεί η επιβολή διοικητικών ποινών στις ιδιωτικές κλινικές που δεν θα συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις τους.

Ενόψει των πιο πάνω, η Επίτροπος επιθυμεί να εκφράσει την ευαρέσκεια και ικανοποίηση της για θετική διάθεση και πολιτική βούληση που οι δύο Υπουργοί επέδειξαν, για την αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος καθώς για την αμεσότητα και αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων εκ μέρους τους. Ευελπιστεί, δε, ότι, τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί θα προωθηθούν άμεσα και θα λειτουργήσουν θετικά, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν μέχρι σήμερα κατά την εγγραφή και έκδοση πιστοποιητικού γεννήσεως παιδιών. ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΣΚΕΨΗ - final - 22-12-2015.odt


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top