Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Προκήρυξη για τη σύσταση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων
της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού
για την περίοδο 2012 – 2013 (ΟΕΣ - 3η Ομάδα)

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού προκηρύσσει τη σύσταση της Ομάδας Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου (ΟΕΣ) για την περίοδο 2012 – 2013 (3η Ομάδα).

Τι είναι και γιατί δημιουργήθηκε η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου(ΟΕΣ);

Η ΟΕΣ αποτελείται από 30 παιδιά και συγκροτήθηκε για πρώτη φορά από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού το Φεβρουάριο του 2010. Σκοπός της ομάδας είναι να δώσει στην Επίτροπο την ευκαιρία να διαβουλεύεται με τα παιδιά, να ακούει και να συλλέγει τις απόψεις τους για θέματα που τα αφορούν, ώστε αυτές να προωθούνται και να λαμβάνονται υπόψη κατά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Τα μέλη της ΟΕΣ πραγματοποιούν συναντήσεις σε προκαθορισμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες τυγχάνουν εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα και συζητούν θέματα που αφορούν στα Δικαιώματα του Παιδιού. Η θητεία των παιδιών που απαρτίζουν την ΟΕΣ έχει διάρκεια ένα χρόνο ενώ με τη λήξη της θητείας τους, τα παιδιά έχουν την επιλογή, εφόσον το επιθυμούν, να παραμείνουν ως βετεράνοι στην επόμενη ΟΕΣ, νοουμένου ότι πληρούν το κριτήριο της ηλικίας.

Πολλοί Ευρωπαίοι Επίτροποι για τα Δικαιώματα του Παιδιού διατηρούν ανάλογες ομάδες συμβούλων και γι αυτό έχει δημιουργηθεί ένα Δίκτυο Εφήβων Συμβούλων των Ευρωπαίων Επιτρόπων (European Network of Young Advisors, ENYA), στο οποίο η ΟΕΣ συμμετέχει. Στόχος του ΕΝΥΑ είναι να διευκολύνει την επικοινωνία ανάμεσα στις διάφορες Ομάδες Εφήβων Συμβούλων και να τους δώσει την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις τους σε θέματα σχετικά με τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η συμμετοχή των παιδιών πραγματώνεται μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικού φόρουμ καθώς και με συναντήσεις – συνέδρια στα οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των Ομάδων Εφήβων Συμβούλων του ΕΝΥΑ μαζί με τους Επιτρόπους των χωρών τους.

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν παιδιά τα οποία:

  • είναι ηλικίας 13-17 ετών (να μην έχουν κλείσει τα 17)
  • μπορούν να επικοινωνήσουν στα ελληνικά
  • δεσμεύονται να συμμετέχουν στις προκαθορισμένες συναντήσεις της ΟΕΣ

  Κριτήρια επιλογής
  Στόχος είναι στην ΟΕΣ να υπάρχει ένα εύρος διαφορετικότητας και να εκπροσωπούνται όσο το δυνατό περισσότερες ομάδες παιδιών. Στη διαδικασία επιλογής θα συμμετέχουν 3 λειτουργοί του Γραφείου της Επιτρόπου και 2 μέλη της προηγούμενης ΟΕΣ. Για τη συγκρότηση της ΟΕΣ θα λαμβάνονται υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τα ακόλουθα κριτήρια:
  - Συμμετοχή ίσου αριθμού κοριτσιών και αγοριών
  - Συμμετοχή παιδιών από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (13-17 ετών)
  - Συμμετοχή παιδιών από όλες τις επαρχίες/περιοχές της Κύπρου
  - Συμμετοχή παιδιών από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού
  - Συμμετοχή παιδιών με ενδιαφέρον για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του Παιδιού

  Ημερομηνίες συναντήσεων της ΟΕΣ
  Οι συναντήσεις, πλην της πρώτης, θα διεξάγονται Κυριακή απόγευμα, από τις 2:30μμ – 5:30μμ, ως ακολούθως:
  • 26 – 27/1/2013 (διήμερο σε ξενοδοχείο, τα έξοδα καλύπτονται από το Γραφείο της Επιτρόπου)
  • 10/2/2013
  • 14/4/2013
  • 28/7/2013
  • 1/12/2013

  Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  Όσα παιδιά ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στην Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου, καλείστε να συμπληρώσετε το επισυναπτόμενο έντυπο και να το αποστείλετε στο Γραφείο της Επιτρόπου (Γωνία Απελλή και Παύλου Νιρβάνα, 5ος Όροφος, 1496 Λευκωσία), είτε με φαξ (22-872365), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (childcom@ccr.gov.cy), μέχρι τις 15/12/2012. Η ημερομηνία προθεσμίας έχει παραταθεί γιατί λόγω τεχνικών προβλημάτων η προκήρυξη δεν έχει σταλεί έγκαιρα στα σχολεία.

  Τονίζεται ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο έντυπο είναι εμπιστευτικές και θα γίνουν γνωστές μόνο στην ομάδα επιλογής των μελών της ΟΕΣ.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους υπεύθυνους Λειτουργούς του Γραφείου της Επιτρόπου κα Χριστίνα Χατζησάββα στο 22-873175, και κο Κυριάκο Μιχαήλ στο 22-873132.

  Έξοδα μεταφοράς

  Τα έξοδα μεταφοράς των μελών της ΟΕΣ προς και από το Γραφείο της Επιτρόπου κατά τις προκαθορισμένες συναντήσεις της ΟΕΣ, θα καλύπτονται από το Γραφείο της Επιτρόπου, στις περιπτώσεις που η μεταφορά των μελών δεν είναι δυνατή με τη δωρεάν δημόσια συγκοινωνία.
Κατεβάστε το αρχείο Word Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top