Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Θέση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά, σε σχέση με αποφάσεις ιδιωτικών σχολείων που δυσχεραίνουν τη μετεγγραφή παιδιών σε δημόσια σχολεία, λόγω οικονομικών εκκρεμοτήτων των γονιών προς τα σχολεία.


Τους τελευταίους μήνες, η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού δέχθηκε αυξημένο αριθμό παραπόνων για αποφάσεις ιδιωτικών σχολείων σχετικά με μαθητές/μαθήτριες των οποίων οι γονείς, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Ιδιωτικά σχολεία, επικαλούμενα οικονομικές υποχρεώσεις των γονιών απέναντί τους, είτε δεν επιτρέπουν σε μαθητές και μαθήτριες τους να παρακαθίσουν στις ενδοσχολικές εξετάσεις για την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστοποιητικών φοίτησης, είτε αρνούνται να τους παραχωρήσουν τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά φοίτησης.

Η Επίτροπος υπογραμμίζει ότι, οι οικονομικές οφειλές της οικογένειας δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να συνδέονται με την παραχώρηση πιστοποιητικών φοίτησης ή/και ενδεικτικών βαθμολογίας, τα οποία είναι απαραίτητα έγγραφα για την απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών τους. Η Επίτροπος έχει ισχυρή άποψη ότι, οι συγκεκριμένες επιλογές – κατ’ επίκληση οικονομικών υποχρεώσεων των γονιών απέναντι στο σχολείο – συνιστούν κατάχρηση εξουσίας και τίποτα λιγότερο από τη χρησιμοποίηση του παιδιού ως μοχλού πίεσης για την εξασφάλιση οικονομικών ωφελημάτων. Πρόκειται για επιλογές που σαφώς προσβάλλουν την εγγενή αξιοπρέπεια του παιδιού και, ως εκ τούτου, αντίκεινται στο πνεύμα που εγκαθιδρύει η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Η Επίτροπος αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε ιδιωτικού σχολείου να διεκδικεί, με όλα τα έννομα μέσα, τις οικονομικές οφειλές απέναντί του. Την ίδια όμως στιγμή, υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να ασκείται με απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των παιδιών, όπως αυτά κατοχυρώνονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ιδιαίτερα το δικαίωμα στην εκπαίδευση και το δικαίωμα του σεβασμού της αξιοπρέπειας των παιδιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ένα ιδιωτικό σχολείο θα μπορούσε ακόμη, και ως έσχατο μέτρο, να διακόψει τη φοίτηση παιδιών – λόγω της αδυναμίας των γονιών τους να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντί του - νοουμένου ότι έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια επικοινωνίας με τους γονείς για διευθέτηση των οικονομικών διαφορών τους και αφού έχει επιδειχθεί η αναγκαία και ανάλογη με την περίπτωση, ευαισθησία.

Τούτο, όμως, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να γίνεται στα μέσα της σχολικής χρονιάς. Η μετεγγραφή ενός παιδιού από ένα σχολείο σε άλλο, επιφέρει άλλοτε περισσότερη και άλλοτε μικρότερη συναισθηματική αναστάτωση στο παιδί και ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η μεσολάβηση ενός χρονικού διαστήματος, ως μεταβατικής περιόδου, που θα επιτρέψει την κατάλληλη ψυχολογική προετοιμασία του παιδιού, έτσι ώστε η προσαρμογή του στο νέο σχολικό πλαίσιο να γίνει με τρόπο ομαλό.

Η Επίτροπος μετέφερε ήδη από το 2010, την τοποθέτησή της αυτή με παρέμβασή της προς τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, μετά τη διερεύνηση σχετικού παραπόνου. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υιοθέτησε την τοποθέτηση της Επιτρόπου και την κοινοποίησε με εγκύκλιό του, το Μάρτιο του 2011, προς τους Διευθυντές/τριες Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Η Επίτροπος επεξήγησε την τοποθέτησή της αυτή και σε συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων Κύπρου στο Γραφείο της, τον Ιούνιο του 2011.

Η Επίτροπος καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, στα πλαίσια του εποπτικού ελέγχου για τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων, να λάβει τα μέτρα εκείνα που κρίνει αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή της συγκεκριμένης εγκυκλίου.

Λευκωσία, Ιούλιος 2013
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Θέση Επιτρόπου για ιδιωτικά σχολεία.pdf


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top