Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Στα πλαίσια της άσκησης των αρμοδιοτήτων που της παρέχει ο περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμος του 2007 (Ν. 74 (Ι)/2007) η Επίτροπος επιδιώκει να βρίσκεται σε συχνή επαφή και επικοινωνία με τα παιδιά, προκειμένου να ακούει και να συζητά μαζί τους τις σκέψεις, απόψεις, προβλήματα και τους προβληματισμούς τους σε θέματα που τα αφορούν καθώς και να τα ενημερώνει αναφορικά με τα δικαιώματά τους.
Οι επισκέψεις σε σχολεία, δημοτικής, μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης συνιστούν μια ουσιαστική δράση προς την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Το διάστημα των επόμενων δύο μηνών έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμά της Επιτρόπου, κατόπιν προκαταρκτικής επικοινωνίας με τις διευθύνσεις τους, επισκέψεις στα παρακάτω σχολεία:

· Τεχνική Σχολή Λεμεσού Α΄ ( 11 Νοεμβρίου)
· Δημοτικό Σχολείο Δαλίου Β΄ (18 Νοεμβρίου)
· Γυμνάσιο Γεροσκήπου (27 Νοεμβρίου)
· Γυμνάσιο Δροσιάς ( 10 Δεκεμβρίου)
· Λύκειο Αραδίππου ( 11 Δεκεμβρίου)
· Λύκειο Κοκκινοχωρίων (Φρενάρους) (16 Δεκεμβρίου)


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top