Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Ενόψει της δημόσιας συζήτησης η οποία εκτυλίχθηκε την προηγούμενη βδομάδα σε σχέση με θέσεις της Επιτρόπου, η Επίτροπος διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Ο Θεσμός της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, με βάση τον ιδρυτικό του Νόμο, λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αποστολή του είναι η προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και τους νόμους, από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και οποιαδήποτε άλλη σχετική διεθνή σύμβαση που κυρώθηκε από τη Δημοκρατία.

Η Επίτροπος δε νομοθετεί και δε διαμορφώνει κυβερνητική πολιτική. Στην άσκηση των καθηκόντων της δεν εκφράζει και δε διατυπώνει προσωπικές απόψεις ή θέσεις, αλλά θεσμικές. Κάθε επίσημη άποψη ή θέση της Επιτρόπου, διαμορφώνεται μέσα από διεξοδική επιστημονική μελέτη των δεδομένων που έχει ενώπιον της κάθε φορά, και σε συνάρτηση, κατ’ εξοχήν, με τις πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη σχετική με αυτή νομολογία.

Η Επίτροπος έχει θεσμική υποχρέωση να τοποθετείται, σε σχέση με θέματα τα οποία άπτονται άμεσα ή έμμεσα των δικαιωμάτων του παιδιού, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από παράπονα που της υποβάλλονται.

Η Επίτροπος διαβιβάζει τις θέσεις και απόψεις της στα αρμόδια όργανα της πολιτείας. Παράλληλα, τις δημοσιοποιεί με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την ενδυνάμωση των ίδιων των παιδιών. Η Πολιτεία έχει, με βάση τις διεθνείς της δεσμεύσεις, την ευθύνη διαμόρφωσης παιδοκεντρικών πολιτικών που να σέβονται, να υπηρετούν και να προάγουν τα δικαιώματα του παιδιού.

Η Επίτροπος παραμένει, κάθε φορά, ανοιχτή να συζητήσει και να προβληματιστεί σε σχέση με κάθε διαφορετική άποψη ή θέση, νοουμένου πάντα ότι, αυτή εδράζεται στην εμπειρογνωμοσύνη και το θεσμικό πλαίσιο των δικαιωμάτων του παιδιού.Κατεβάστε το αρχείο Word ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31 10 2016.docx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top