Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Παράδοση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2013 της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουρσουμπά,
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη
Πέμπτη 05 Ιουνίου 2014

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδα Κουρσουμπά, παρέδωσε σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, την Ετήσια Έκθεση του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στη βάση του άρθρου 7(1) των περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμων του 2007 και 2014.

Η Έκθεση είναι μια περιεκτική σύνοψη των σημαντικότερων δράσεων παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών που ανέπτυξε και εφάρμοσε η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στη διάρκεια του 2013 στα πλαίσια επιτέλεσης της θεσμικής της αποστολής, που δεν είναι άλλη από την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού.
  Παραδίδοντας την Έκθεση, η Επίτροπος δήλωσε ιδιαίτερα περήφανη για την έκταση και ιδιαίτερα την ποιότητα του έργου που παρουσιάζεται στην Έκθεση. Τόνισε ότι το έργο αυτό παρήχθη, έχοντας στη διάθεσή της περιορισμένους οικονομικούς πόρους χάρη στη συλλογική δουλειά, της μικρής πλην όμως ιδιαίτερα αφοσιωμένης στην προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, ομάδας λειτουργών που εργάζονται μαζί της.
   Η Επίτροπος, αναφέρθηκε στη διαχρονική, ειλικρινή, ολόπλευρη και συνεχή υποστήριξη και αναγνώριση που ο Θεσμός του Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού απολαμβάνει από την πολιτεία. Σημείωσε, παράλληλα, την ιδιαίτερή της ικανοποίηση για το ότι, η παρούσα διακυβέρνηση, με προεξάρχοντα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη συντήρηση και περαιτέρω ενδυνάμωση της στενής συνεργασίας που έχει οικοδομηθεί όλα αυτά τα χρόνια, ανάμεσα στο Θεσμό και την Εκτελεστική εξουσία. Αναγνωρίζοντας ότι κάποιες από τις εισηγήσεις της δεν μπορούν να υλοποιηθούν λόγω των μέτρων οικονομικής περισυλλογής, η Επίτροπος, επεσήμανε ότι, κυρίαρχες στάσεις, αντιλήψεις και νοοτροπίες καθώς και παγιωμένες στρεβλές πρακτικές και διαδικασίες, πολλές από τις οποίες καταγράφονται στην Έκθεσή της, χρειάζεται να αλλάξουν άμεσα, προκειμένου να διαμορφωθούν, σε κάθε επίπεδο, οι συνθήκες για τη διασφάλιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού στον τόπο μας.

   Εκφράζοντας τις ευχαριστίες της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για τη στάση του αυτή, η Επίτροπος υπέδειξε ότι, το διαμορφωθέν πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στο Θεσμό και την Κυβέρνηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε οι παρεμβάσεις της Επιτρόπου προς τους αρμόδιους Υπουργούς και Υπηρεσίες του Κράτους στα πλαίσια άσκησης του ελεγκτικού της ρόλου, όχι μόνο να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη αλλά και να χρησιμοποιούνται ως εργαλείο για το χειρισμό θεμάτων, την επίλυση προβλημάτων και τη διαμόρφωση παιδοκεντρικών πολιτικών σύμφωνων με τις αρχές που διέπουν τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
    Προς επικύρωση των ως άνω, η Επίτροπος αναφέρθηκε, ενδεικτικά, στη στενή συνεργασία που είχε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στα πλαίσια δύο σημαντικών, όσον αφορά την προώθηση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Νομοσχεδίων∙ του Νομοσχεδίου για τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές υποθέσεις, το τελικό προσχέδιο του οποίου ολοκληρώθηκε και στάλθηκε για σκοπούς προώθησής του, εντός του 2013 καθώς και του Νομοσχεδίου για ένα σύστημα ποινικής δικαιοσύνης φιλικό προς τα παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση με το Νόμο.

    Η Επίτροπος αναφέρθηκε, επίσης, στη σημαντική υποστήριξη που είχε ο Θεσμός, από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, στην πρωτοβουλία του για προώθηση της ευαισθητοποίησης των παιδιών, των γονιών και των εκπαιδευτικών σε ότι αφορά τα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού καθώς και την ανάπτυξη δράσεων πρόληψης και καταπολέμησης του φαινομένου. Με πρωτοβουλία της Επιτρόπου και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο για τη Βία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σχηματίστηκε το Δίχτυο Ενάντια στη Βία, στο οποίο κλήθηκαν να συμμετέχουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, καθώς και οργανωμένα σύνολα παιδιών. Η Επίτροπος αναφέρθηκε στην υποστηρικτική ανταπόκριση του Υπουργού Υγείας, ιδιαίτερα στη δημόσιά της παρέμβαση, για την ανάγκη δημιουργίας εξειδικευμένης θεραπευτικής δομής, κλειστού τύπου, για παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ουσιο-εξάρτηση καθώς και στη στενή συνεργασία που διατηρεί με την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν το παιδί και την ευημερία του.

    Η Επίτροπος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη διαχρονική και συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Εντός του 2013 η Επίτροπος συμμετείχε ενεργά και ανέλαβε σειρά δράσεων, σε πολλά επίπεδα, για προώθηση της εκστρατείας του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο «Ένα στα Πέντε». Ο τίτλος της εκστρατείας παραπέμπει στην τραγική πραγματικότητα ότι, ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη, καθίσταται θύμα σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Κύριοι στόχοι της εκστρατείας είναι η προώθηση της υπογραφής, κύρωσης και εφαρμογής της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση και Σεξουαλική Εκμετάλλευση (Lanzarote, 25.X.2007), καθώς και ο εφοδιασμός των παιδιών, των οικογενειών/φροντιστών τους και της κοινωνίας, γενικότερα, με γνώση, καθώς και ικανότητες για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της δημιουργίας ευαισθητοποίησης για την πλήρη έκταση της σεξουαλικής κακοποίησης ενάντια στα παιδιά. Η Επίτροπος εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι στην παρούσα φάση συζητείται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, το Νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος που αναθεωρεί το νομικό πλαίσιο που διέπει την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας», το οποίο περιέχει πρόνοιες που καθιστούν δυνατή την κύρωση από τη Δημοκρατία, της Σύμβασης Lanzarote, εναρμονίζοντας την εθνική νομοθεσία με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία. Η Επίτροπος συμμετέχει στη συζήτηση του Νομοσχεδίου με στόχο αυτό, να διαμορφωθεί ώστε να διασφαλίζει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα δικαιώματα του παιδιού, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και στο επίπεδο καταπολέμησης και αντιμετώπισης του οικτρού αυτού κοινωνικού φαινομένου.
     Η Επίτροπος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο ρόλο και τη συμβολή των παιδιών στο έργο της. Του πολυτιμότερου, όπως υπογράμμισε, συνεργάτη και πάντα πιστού συνοδοιπόρου στην προσπάθεια για την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού. Καταθέτοντας δημόσια τις ειλικρινείς της ευχαριστίες προς τα παιδιά, η Επίτροπος, υπέδειξε ότι, ο δικός τους λόγος και άποψη, οι δικές τους εμπειρίες και η δική τους προοπτική έχουν πάντα ουσιαστικό ρόλο στα πλαίσια διαμόρφωσης των τελικών της θέσεων σε σχέση με τα θέματα που τα αφορούν.

     Η Επίτροπος έκανε ιδιαίτερη αναφορά, στη σημαντική και πολύτιμη, όπως τόνισε, συνεργασία της με την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου (ΟΕΣ). Πέραν από τις πολύτιμες για την ίδια εμπειρίες και απόψεις της, η ΟΕΣ, έχει ενεργή συμβολή στην προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού στην Κύπρο, μέσα από την οργάνωση και υλοποίηση πρωτοβουλιών. Η Επίτροπος αναφέρθηκε στη συνεισφορά της ΟΕΣ στην προώθηση της εκστρατείας «Ένα στα Πέντε», καθώς και των πρωτοβουλιών της Επιτρόπου σε σχέση με τον σχολικό εκφοβισμό.
      Η Επίτροπος, στη συνέχεια, ανέφερε ότι, το 2013 η πατρίδα μας δέχτηκε τις συνέπειες της μεγαλύτερης οικονομικής καταστροφής μετά το 1974. Οι συνέπειες αυτές, τόνισε, έχουν αγγίξει όλες και όλους αλλά ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινωνικοοικονομικές ομάδες του πληθυσμού. Τα παιδιά αυτών των ομάδων είναι, ίσως, από τα μεγαλύτερα θύματα της καταστροφής αυτής. Η κα Κουρσουμπά παρέπεμψε σε αριθμό παρεμβάσεων της στη διάρκεια του χρόνου, όπου επεσήμανε την ανάγκη όπως η πολιτεία αναζητήσει τους τρόπους εκείνους που θα της επιτρέψουν να διασφαλίσει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, το σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας αυτών των παιδιών. Η υποχρέωση της πολιτείας, σημείωσε, εξακολουθεί και σήμερα, να είναι το ίδιο βαριά και μεγάλη.
       Κλείνοντας, η Επίτροπος διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι, τόσο η ίδια προσωπικά όσο και η ομάδα των συνεργατών της, θα συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά για την προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού στην Κύπρο. «Γνωρίζουμε πολύ καλά» σημείωσε «και το αποδεχόμαστε πλήρως, ότι, η προσπάθειά μας αυτή, όπως και κάθε άλλη προσπάθεια με άξονα την προώθηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραμένει πάντα ανοιχτή σε νέες προκλήσεις».

       Η Ετήσια Έκθεση της Επιτρόπου βρίσκεται αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Γραφείου της www.childcom.com.cy στο σύνδεσμο "Ετήσιες Εκθέσεις".

       Κατεβάστε το αρχείο Word ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ.docx


       Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

       Back To Top