Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος

Τοποθέτηση Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Λήδας Κουρσουμπά σε σχέση με την πρόσφατη καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικης από ανήλικους

Η καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού από αριθμό άλλων παιδιών που είδε το φως της δημοσιότητας πρόσφατα φέρνει για ακόμη μια φορά την κυπριακή κοινωνία αντιμέτωπη με μια από τις απεχθέστερές της όψεις και συνάμα μια από τις πλέον αποτρόπαιες εκφράσεις καταπάτησης δικαιωμάτων του παιδιού στις σύγχρονες κοινωνίες.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, σήμερα, εκτιμάται ότι ένα στα πέντε παιδιά είναι θύμα σεξουαλικής βίας. Όσο σκληρό και άβολο και να είναι, τόσο για τον καθένα και την καθεμιά από μας ξεχωριστά όσο και για την κοινωνία μας στο σύνολό της, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το μέγεθος του προβλήματος και να δράσουμε άμεσα, για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του.

Σε σχέση με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας πρόσφατα, η Επίτροπος, εκφράζει συγκλονισμό και τον έντονο της προβληματισμό. Το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο περιστατικό εμπλέκονται αποκλειστικά και μόνο παιδιά το καθιστά ιδιαίτερα ιδιόμορφο και σύνθετο. Η Επίτροπος επισημαίνει ότι, η Πολιτεία και οι αρμόδιες Αρχές, έχουν υποχρέωση όπως, σε όλα τα στάδια διερεύνησης και χειρισμού της υπόθεσης, ακολουθηθούν φιλικές προς τα παιδιά διαδικασίες, τόσο σε ότι αφορά το παιδί που φέρεται ως θύμα όσο και τα παιδιά υπό κατηγορία.

Παράλληλα, η Επίτροπος καλεί όλες και όλους να προβληματιστούμε γύρω από την εκδήλωση τέτοιων φαινομένων, τη διαφυλική τους διάσταση και την κατεύθυνση προς την οποία θα πρέπει να κινηθούμε προκειμένου αυτά να εξαλειφθούν.

Η συντεταγμένη πολιτεία και η κοινωνία των ενηλίκων έχουν ηθική υποχρέωση και νομική ευθύνη να διασφαλίσουν σε κάθε παιδί τις συνθήκες εκείνες που θα το προστατέψουν από κάθε μορφής κακοποίηση περιλαμβανομένης και της σεξουαλικής κακοποίησης.

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να υιοθετηθούν οι ενδεδειγμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, οι πολιτικές και οι διοικητικές πρακτικές για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Η Επίτροπος θεωρεί ότι, η κύρωση και η εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση (Σύμβαση Lanzarote), από την Κύπρο, με την παράλληλη υιοθέτηση των αναγκαίων προγραμμάτων για την ολοκληρωμένη εφαρμογή της, είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Το σκοπό αυτό έχει η εκστρατεία του Συμβουλίου της Ευρώπης “Ένα στα Πέντε” την οποία, σε εθνικό επίπεδο, προωθεί, στηρίζει και ενισχύει ενεργά η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

Η Επίτροπος επιμένει ότι η προσπάθεια για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών θα πρέπει να στηρίζεται, πρωτίστως, σε μέτρα πρόληψης παρά καταστολής. Σύμφωνα με τη Σύμβαση Lanzarote η εκπαίδευση και ειδικότερα η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών, συνιστά αναγκαίο εργαλείο πρόληψης.

Μια παιδαγωγικά προσαρμοσμένη και επιστημονικά θεμελιωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ενδυναμώνει τα παιδιά, συμβάλλει στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξή τους και προάγει υγιείς διαπροσωπικές και διαφυλικές σχέσεις. Ως εκ τούτου, ενισχύει την προστασία τους, προκειμένου να λαμβάνουν μόνα τους, σταδιακά και σύμφωνα με το επίπεδο της ωριμότητάς τους, αποφάσεις αναφορικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Στα πλαίσια της γενικότερης επικοινωνίας της με τα παιδιά αλλά και της συστηματική διαβούλευσης που έχει με την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων της Επιτρόπου στην οποία συμμετέχουν παιδιά από όλη την Κύπρο, η Επίτροπος γίνεται αποδέκτης της απογοήτευσης των παιδιών, τα οποία υποστηρίζουν ότι δεν λαμβάνουν συστηματική και ολοκληρωμένη σεξουαλική αγωγή, ενώ υστερούν σημαντικά σε ότι αφορά βασική πληροφόρηση (πόσο μάλλον δεξιότητες και αντιστάσεις) στα θέματα της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

Η Επίτροπος στο παρελθόν χαιρέτισε δημόσια την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να συμπεριλάβει το θέμα του Οικογενειακού Προγραμματισμού και της Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα. Η ένταξη του θέματος στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας με συγκεκριμένους και σαφείς στόχους – οι οποίοι ανταποκρίνονται στα δικαιώματα των παιδιών αλλά και τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις είναι αναμφισβήτητα μια πολύ θετική εξέλιξη. Η Επίτροπος διαπιστώνει, και μέσα από την επαφή της με εκπαιδευτικούς ότι, παραμένει ακόμη μεγάλη απόσταση να διανυθεί μέχρι την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας στο σημερινό δημόσιο σχολείο.

Η δημοσιοποίηση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα και βοηθά στην καταπολέμηση του. Η Επίτροπος εκφράζει, ωστόσο, επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο η δημοσιοποίηση λεπτομερειών όπως ο αριθμός, η ηλικία ή ο τόπος καταγωγής των εμπλεκομένων παιδιών εξυπηρετεί το στόχο αυτό. Προς τούτο καλεί όλους τους εμπλεκομένους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η Επίτροπος χαιρετίζει τον προβληματισμό που εξέφρασε, με αφορμή την εν λόγω υπόθεση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως σε ότι αφορά την ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος δικαιοσύνης για ανηλίκους. Ο εκσυγχρονισμός του Συστήματος Δικαιοσύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας ως προς τον παιδοκεντρικό του προσανατολισμό αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Επιτρόπου.

Η Επίτροπος, βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης προσχεδίου σχετικής νομοθεσίας, που να συνάδει με τις σύγχρονες αντιλήψεις αναφορικά με τα δικαιώματα των παιδιών, με ολοκληρωμένες και οριζόντιες δράσεις που να διέπουν τη θέση των παιδιών στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, σύμφωνης με τις Κατευθυντήριες Γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης για ένα Σύστημα Δικαιοσύνης Φιλικό προς τα Παιδιά, το Γενικό Σχόλιο Αρ. 10 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τους Βασικούς Ελάχιστους Κανόνες για την Απονομή της Δικαιοσύνης Ανηλίκων των Ηνωμένων Εθνών, τις Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πρόληψη της Νεανικής Παραβατικότητας των Ηνωμένων Εθνών και τους Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία των Ανηλίκων οι οποίοι στερούνται την Ελευθερία τους καθώς και τη Δήλωση του Δικτύου των Ευρωπαίων Επιτρόπων για το Παιδί αναφορικά με τα Δικαιώματα των Παιδιών που έρχονται σε Σύγκρουση με το Νόμο. Το προσχέδιο νομοθεσίας θα διαβιβαστεί πολύ σύντομα στον αρμόδιο Υπουργό ευελπιστώντας ότι, αυτό θα αποτελέσει το πλαίσιο συζήτησης που θα οδηγήσει στη ψήφιση νομοθεσίας και την ανάπτυξη και υιοθέτηση των επιβεβλημένων δομών και προγραμμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του.


2 Οκτωβρίου 2013Κατεβάστε το αρχείο Word Τοποθέτηση Επιτρόπου για σεξουαλική κακοποιήση ανήλικης.doc


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top