Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Είσαι 17 ετών και κάτω,
Έχεις ήδη κάποια επαφή με το σύστημα Δικαιοσύνης,
Γνωρίζεις κάποιο άλλο παιδί που είχε εμπειρία με το σύστημα Δικαιοσύνης, ή
Γνωρίζεις για τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα Δικαιοσύνης μόνο μέσα από την τηλεόραση,
….. θέλεις να μας πεις τι πιστεύεις;

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ακούει!

Ερωτηματολόγιο για παιδιά και νέους για Δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά. Μπορείς να το βρεις εδώ:

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/default_en.asp

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top