Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο

Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Ανεξάρτητος Εθνικός Οργανισμός Δικαιωμάτων του Παιδιού - Κύπρος


Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου για διαφώτιση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και για εντοπισμό και προώθηση των απόψεων των παιδιών, η Επίτροπος συμπεριέλαβε στο Σχέδιο Δράσης της για το 2008 τις επισκέψεις σε σχολεία. Σκοπός είναι η ενημέρωση των παιδιών για το θεσμό και για τα δικαιώματα τους καθώς και η ανταλλαγή απόψεων με αυτά.

Στο πλαίσιο αυτό, και μετά από σχετική πρόσκληση από την Αγγλική Σχολή, η Επίτροπος, συνοδευόμενη από 2 δύο λειτουργούς του Γραφείου μας, πραγματοποίησε μια πολύ επιτυχημένη παρουσίαση στα παιδιά η οποία ακολουθήθηκε από σχετική συζήτηση.

Η Επίτροπος έκανε αρχικά μια σύντομη παρουσίαση στα παιδιά σχετικά με το ρόλο και τις αρμοδιότητες της Επιτρόπου, τα ενημέρωσε για το πνεύμα και το περιεχόμενο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού ενώ συγκεκριμένη αναφορά έγινε για το Δικαίωμα Ελεύθερης Έκφρασης των Παιδιών όπως αυτό διασφαλίζεται από το Άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών.

Η επίσκεψη αυτή ήταν η πρώτη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος των επισκέψεων της Επιτρόπου στα σχολεία. Η Επίτροπος ευχαριστεί τα παιδιά για την άψογη συνεργασία καθώς και την διεύθυνση του σχολείου που ανέλαβε την πρωτοβουλία αυτής της διοργάνωσης.

Η Επίτροπος δεσμεύεται να αναπτύξει περαιτέρω αυτή την πρακτική στο μέλλον με την πραγματοποίηση επισκέψεων στα σχολεία σε συχνή βάση και την παρουσίαση διαφόρων θεμάτων που άπτονται των δικαιωμάτων του παιδιού.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top